Naturvårdsverket gör dubbelfel i fråga om vikbara kolvar, anser Jägareförbundet. Foto: Lars-Henrik Andersson & Martin Källberg

Juristen: Dubbelfel av Naturvårdsverket om vapendirektiv

Premium

Jägareförbundet har efter flera års arbete äntligen fått gehör för att blyfri ammunition blir tillåten att jaga med i 6,5×55 i klass 1, vilket är en stor framgång. Att Naturvårdsverket i sitt förslag till nya föreskrifter för jaktmedel, hänvisar till EU:s vapendirektiv för att införa nya begränsningar, tas inte emot lika positivt.

Svenska Jägareförbundet har i dagarna avlossat sitt tredje remissvar på Naturvårdsverkets lika många förslag till nya föreskrifter för jaktmedel, det vill säga för vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt.

Förbundet noterar i samband med svaret de framgångar man gjort, som att blyfri ammunition äntligen blir tillåten att använda i den minsta kalibern för klass 1, 6,5×55.

Något som innebär att ungefär 127.000 vapen även vid ett blyförbud kan användas vid jakt efter högvilt.

Ola Wälimaa.

Ola Wälimaa.

– Andra positiva inslag är att rådjur ska få jagas med slugs, änder med klass 4 och säl med klass 2. De senaste åren har vi arbetat hårt för att få till dessa förändringar, säger Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa som tillsammans med generalsekreterare Bo Sköld undertecknat remissvaret.

 

Ett dubbelfel

Om förbundet är positivt till ovanstående, är det annat ljud i skällan när det kommer till de förändringar Naturvårdsverket föreslår med hänvisning till EU:s vapendirektiv.

Trots att det ännu inte är implementerat i svensk lagstiftning hänvisar man till direktivet för att införa nya krav på vapenlängd och förbud mot vikbara kolvar. Ola Wälimaa är mycket kritisk:

– Man kan säga att Naturvårdsverket gör dubbelfel. Dels är det vapenlagen och inte jaktlagen som reglerar frågan. Dels har riksdagen ännu inte tagit beslut om vapendirektivet, och Naturvårdsverket kan naturligtvis inte sätta sig över det.

 

Inget mandat

Något som påtalas mycket tydligt i förbundets remissvar:

”…innan riksdagen ändrat vapenlagen och regeringen ändrat vapenförordningen finns inget mandat för Naturvårdsverket att i sin föreskrift föregripa den implementering som överordnade instanser har att göra. Det vore ett anmärkningsvärt brott mot vår grundlag och rättsordning om så skulle ske.

Mot bakgrund av ovanstående ska således gällande övergångsbestämmelser kvarstå och samtliga nya krav på vapenlängd, förbud mot fällbara kolvar, med mera, inte införas i nuläget.”

 

Nattjakt på hjort

Jägareförbundet vänder sig också mot den nytillkomna del i förslaget som handlar om nattriktmedel vid skyddsjakt på hjort, som Naturvårdsverket vill reglera i sina föreskrifter. Det vill säga att sådana riktmedel ska få användas utan tillstånd, i de fall länsstyrelsen medgett att skyddsjakt på hjort får bedrivas i mörker.

Risken finns, menar förbundet, att den som läser föreskrifterna förleds att tro att det är tillåtet att använda sådana riktmedel utan tillstånd, och då riskerar att begå ett ofrivilligt lagbrott.

– Det är helt enkelt inte lämpligt att i föreskrifterna tillåta vissa jaktmedel, som inte är godkända enligt lag eller förordning. I dag måste Naturvårdsverket ge dispens till den som vill använda nattriktmedel vid skyddsjakt på hjort. Vi föreslår i stället att man utreder om länsstyrelsen ska kunna medge att sådana riktmedel får användas. På samma sätt som man i dag kan medge att belysning får användas, i samband med att man tar beslut om att skyddsjakt på hjort får bedrivas nattetid, säger Ola Wälimaa.

 

Pil och båge

Annat som Jägareförbundet framhåller i remissvaret är att man avstyrker förslaget att reglera vapentillbehör som får användas i samband med eftersök, eftersom skrivningarna lätt kan missförstås.

Jägareförbundet påminner också om sitt tidigare förslag om bågjakt, och hemställer om att ett positivt beslut om att tillåta jakt med pil och båge tas skyndsamt.

 

Fotnot: Hela Jägareförbundets remissvar kan läsas här.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev