Myndigheternas förslag utgår från den tama grävlingens perspektiv. Inte den vilda, som besparas upplevelsen av en olämplig och felaktigt arbetande grythund, anser Svenska Jägareförbundet. Foto: Kenneth Johansson

Jägareförbundet vill stoppa utfasning av grävling vid grytanlagsprov

I en skrivelse till landsbygdsminister Jennie Nilsson är Svenska Jägareförbundet mycket kritiskt till förslaget att fasa ut användningen av levande grävling vid grytanlagsprov.

Efter en utredning föreslog Naturvårdsverket och Jordbruksverket i mitten av juni till regeringen att levande grävling vid grytanlagsprov bör fasas ut under en övergångsperiod.

− Eftersom det inte har framkommit några tillräckligt tungt vägande skäl för att grytanlagsprov med levande grävling ska få fortsätta, är det svårt att motivera att det ska finnas ett undantag från huvudregeln i djurskyddsförordningen om förbud mot att utsätta djur för lidande. Därför föreslår Naturvårdsverket och Jordbruksverket att grytanlagsprov med levande grävling bör fasas ut, sa Marcus Öhman, dåvarande chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

Myndigheter vill ta bort prov med levande grävling

I sin skrivelse till regeringen understryker Svenska Jägareförbundet betydelsen av att det finns lämpliga, vältränade hundar för grytjakt att tillgå.

 

Viktigt verktyg

”Grytanlagsprovet där unga hundars lämplighet under kontrollerade former kan provas är ett viktigt verktyg för att säkerställa tillgången. Det saknas därför logik bakom myndigheternas förslag”, skriver förbundet.

Man anser också att utredningen bakom förslaget brister i kunskap om grytjakt, grytanlagsprov och hundavel och att det är olämpligt att regeringen går vidare med förslaget.

All jakt ska utföras med hög etik och respekt för viltet. Detta omfattar naturligtvis också prov där levande vit finns, påpekar Svenska Jägareförbundet i sin skrivelse till regeringen.

 

Olämpliga sorteras bort

Myndigheterna har enligt Jägareförbundet inte beaktat att olämpliga hundar genom proven kan sorteras bort.

”I stället utgår hela deras resonemang utifrån den tama grävlingens perspektiv. Inte de vilda, som besparas upplevelsen av en olämplig och felaktigt arbetande grythund”, skriver förbundet.

Jägareförbundet påpekar även att förslaget saknar uppgifter om hur alternativa provformer ska finansieras och vad som händer om alternativen inte visar sig fungera.

Fyller viktig funktion

Svenska Jägareförbundet anser att grytanlagsproven fyller en viktig funktion eftersom man där kan erbjuda unga hundar en första kontakt med grävling under kontrollerade former. Alla hundar får relativt likvärdiga provsituationer som gör att hundarnas egenskaper kan utvärderas och olämpliga hundar sorteras bort.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.