Foto: Olle Olsson

Jägareförbundet Värmland överklagar vargjakten

Jägareförbundet Värmland överklagar licensjakten på varg. Länsföreningen yrkar på att licensjakten ska omfatta ytterligare två vargrevir, Glaskogen och Jangen, samt att det av beslutet ska framgå att strävan ska vara att fälla samtliga vargar i reviren.

Ingemar Tönnberg.

– Riksdagen beslutade redan 2013 om att koncentration av varg till Värmland ska minska. Vi kan nu konstatera att vargstammen idag är precis lika stor som den var då. Därför behövs en mycket mer omfattande vargjakt i vinter än den som länsstyrelsen beslutat om, säger Jägareförbundet Värmlands ordförande Ingemar Tönnberg.

 

Försämrade möjligheter till älgjakt

Jägareförbundet Värmland skriver i sin överklagan att: ”De värmländska jägarnas möjlighet att bedriva älgjakt har kraftigt försämrats de senaste åren. I dag beräknas vargarna göra ett större uttag ur älgstammen än jägarkåren. Sett ur ett samhällsekonomiskt och ur ett kulturellt perspektiv är det oacceptabelt att en djurart ska tillåtas ha en så stor påverkan”… samt att ”Det bör särskilt uppmärksammas att det krävs en högre älgtäthet i områden med hög vargkoncentration för att kunna bedriva meningsfull älgjakt. En högre älgtäthet är däremot inte önskvärd ur ett skogsbruksperspektiv. Allt för höga älgtätheter leder till ekonomiska skador på tallungskogar. Rent samhällsekonomiskt är därför minskning av vargstammen i Värmland den klokaste avvägningen för att tillmötesgå olika intressen och är i linje med vad riksdagen beslutade 2013”.

 

Dom ger utrymme

– Vi menar att högsta förvaltningsdomstolens dom i december 2016 visar att länsstyrelsen kan besluta om en mera omfattande jakt på varg i syfte att minska de negativa effekterna som en växande vargstam har på möjligheten att bedriva meningsfull älgjakt. Den hotar även löshundsjakten, säger Ingemar Tönnberg.

Förbundet menar att de 355 vargarna som inventerades föregående vinter innebär att stammen, efter vårens föryngring, vida överstiger referensvärdet 270 vargar.

Fakta

Enligt länsstyrelsernas tidigare licensjaktbeslut får totalt 22 vargar fällas i landet vid vinterns jakt. Sex av vargarna får fällas inom Värmlandsreviret Vimyren.

Sedan tidigare har även Jägareförbundet i Örebro län överklagat vargtilldelningen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev