Nu inrättas Jägareförbundets juristråd. Foto: Lars-Henrik Andersson & Mostphotos

Jägareförbundet inrättar juristråd

Rovdjursråd, fjällråd, kustråd, fältviltsråd… Nu bildar Svenska Jägareförbundet ytterligare ett råd, som ska understödja förbundsstyrelsens arbete: juristrådet. Detta råd leds av förbundsstyrelseledamoten Madeleine Lilliehöök.

Jaktens tilltagande juridifiering är givetvis ett tungt vägande skäl till att Svenska Jägareförbundet nu förstärker sitt arbete med just juridiska frågor. Detta genom att inrätta ett nytt råd, juristrådet, som ska biträda förbundsstyrelsen i allehanda juridiska frågor. Uppgiften består i att följa utvecklingen av juridiska frågor kopplade till jakt, viltförvaltning och Svenska Jägareförbundets verksamhet.

Bereda frågor

Madeleine Lilliehöök.

– Avsikten är att rådet ska bereda frågor på uppdrag av förbundsstyrelsen, men också att föreslå förbundsstyrelsen åtgärder utifrån rådets samlade kompetens. Det tillsatta rådet har kompetens inom bland annat fastighetsrätt, miljö- och vattenrätt, lagstiftnings- och remissarbete, avtalsrätt, straffrätt, förvaltningsrätt och offentlig rätt, EU-rätt samt offentlig upphandling, säger Madeleine Lilliehöök, ledamot i Jägareförbundets förbundsstyrelse och ordförande i det nybildade rådet.

Biträda styrelsen

Juristrådet ska även vid behov kunna biträda förbundsstyrelsen vid besvarandet av remisser, skrivelser och annat.

I juristrådet ingår även Frederik Treschow, som liksom Madeleine Lilliehöök är jurist och sitter i förbundsstyrelsen, samt tidigare styrelseledamoten Anders Iacobaeus och förbundsjuristen Ola Wälimaa. I rådet sitter även advokat Sven Severin, som under de senaste åren företrätt jägare i ett flertal uppmärksammade fall, däribland Karl Hedin.

Offentlig upphandling

I rådet ingår även Oscar Arnell och Catharina Piper. Arnell är chefsjurist på Lunds kommun och har främst kompetens inom områdena förvaltningsrätt och offentlig rätt. Catharina Piper, som är advokat på Moll Wendén advokatbyrå, är specialiserad inom offentlig upphandling.

– Rådets sammansättning ska ses över årligen beroende på behov, uppgift och målsättning. Rådets roll är inte knutet till särskilda jaktliga frågor som berör enbart vissa länsföreningar, utan ska tillvarata alla medlemmars intressen, i hela landet. Rådets medlemmar ska därför utses baserat på sin kompetens i juridiska frågor och beroende på vilka rättsområden som identifieras som prioriterade, säger Madeleine Lilliehöök.

Enskilda falla

Rådet ska även kunna adjungera deltagare i enskilda fall.

– Juristrådet ska ha sitt första möte i december och kommer då – i samråd med förbundsstyrelsen – bestämma vilka frågor som rådet inledningsvis ska arbeta med, säger Madeleine Lilliehöök.

Svenska Jägareförbundets fem råd

Juristrådet:
Madeleine Lilliehöök (ordförande)
Ola Wälimaa
Anders Iacobaeus
Sven Severin
Frederik Treschow
Oscar Arnell
Catharina Piper

Rovdjursrådet:
Mikael Samuelsson (ordförande)
Per-Arne Olsson (Norra rovdjursförvaltningsområdet, region Norr)
Johan Lundberg (Mellersta rovdjursförvaltningsområdet, region Mitt)
Ulf Berg (Mellersta rovdjursförvaltningsområdet, region Mitt)
Stefan Hoof (Södra rovdjursförvaltningsområdet, region Syd)
Gunnar Glöersen

Fjällrådet:
Gun Fahlander (ordförande)
Birgitta Isaksson (Norrbotten) – Daniel Widman adjungerad
Magnus Bidner (Västerbotten)
Jone Johnsson (Mitt Norrland)
Pierre Hedlund (Dalarna)
Torsten Nilsson (företrädare för länsförening utanför renskötselområde)
Anders Iacobaeus (adjungerad juridiskt sakkunnig)
Hans Geibrink (sekreterare och sakkunnig)
Niklas Lundberg (ytterligare personalresurs)

Fältviltsrådet:
Frederik Treschow (ordförande)
Karl-Johan Brindbergs (jaktvårdskonsulent)
Torsten Nilsson (Uppsala län)
Hans Olsson (Gotland)
Johan Varenius (sakkunnig)
Mattias Jönsson (sakkunnig)
Dan Persson (sakkunnig)

Kustrådet:
Erik Ågren (ordförande)
Fredrik Zethraeus (tjänsteman och sekreterare)
Stefan Nilsson (Halland)
K-G Ottosson (Kalmar län)
Daniel Wallin (Gotland)
Urban Törnqvist (Stockholms län)
Thomas Eriksson (Västerbotten)

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev