Jägaren som sköt två kor en augustinatt i Blekinge hävdade under rättegången att det var vildsvin han sköt mot. Foto: Ingemar Pettersson, Martin Källberg samt Michael Erhardsson/Mostphotos

Jägare som sköt kor dömd för skadegörelse

Premium

Efter att ha skjutit två kor i tron att det var vildsvin en natt i augusti förra året, åtalades en jägare i 60-årsåldern för tre fall av jaktbrott. Han döms nu för skadegörelse till villkorlig dom och dagsböter av Blekinge tingsrätt.

I domen skriver tingsrätten att rättens bedömning av det inträffade i huvudsak grundas på den åtalades egen berättelse. Åklagaren har hela bevisbördan och om inga andra bevis finns, ska den åtalades berättelse godtas om den inte är för osannolik, skriver rätten.

Därför tillbakavisas åtalspunkterna förseelse mot jaktlagen, grovt jaktbrott och jaktbrott.

Mannen döms till villkorlig dom och dagsböter. Han ska också ersätta kornas ägare med 9.300 kronor och Länsförsäkringar med 22.600 kronor.

 

Två döda kor

Jägaren berättade under rättegången i korta drag följande:

Han smög fram mot en sommarstuga där han har jakträtt och där vildsvinen bökat mycket. I närheten av stugan hade han lagt ut majs.

På 30 meters avstånd såg han tre vildsvin. Med en handhållen lampa som ljuskälla sköt han på den första, som knäade vid skottet. Efter det sköt han på de andra två vildsvinen som också markerade för träff, genom att rycka till. Inget av vildsvinen låg kvar på platsen.

Mannen tog bilen för att hämta eftersökshund och fick längs vägen se ögon på djur som han bedömde vara de påskjutna vildsvinen som han uppskattade ska ha vägt 150 respektive 200 kilo.

Rättegång avslutad mot vildsvinsjägare som sköt kor

 

Från bilen

Med stöd mot bilen sköt han tre skott mot de två djuren, som inte var några vildsvin utan två kor varav den ena var dräktig med en i stort sett fullgången kalv.

Efter att ha sprättat upp den dräktiga kon och försökt rädda kalven genom att blåsa luft i den körde han hem, hämtade sina vapen och lämnade in dem till polisen.

I tingsrätten sa jägaren att han inte kunde förstå att han kunnat se så vansinnigt fel, och att han ännu denna dag är övertygad om att han sköt mot vildsvin och inte kor.

 

Jägare vittnade

Eftersöksjägare hittade dagen efter ett dött vildsvin på 80 kilo hundra meter från skottplatsen. Där korna sköts såg eftersöksjägaren inga spår av vildsvin, och om ett skadat vildsvin hade uppehållit sig där hade hans hund tagit spåret, berättade han.

Jägare som vittnade i tingsrätten underströk det olämpliga i att skjuta på ytterligare djur innan man är säker på att det första ligger. De uttryckte också förvåning över att två vildsvin stod kvar efter det första skottet.

 

Annans jaktmark

Åklagaren menade att jägaren gjort sig skyldig till flera brott. Att han i mörker med bara någons sekunds mellanrum skjutit på tre djur utan att förvissa sig om att de dog innebar att viltet utsattes för onödigt lidande. Dessutom fanns risk för människor och egendom.

Under punkten grovt jaktbrott ansåg åklagaren att jägaren brutit mot lagen genom att använda sin bil för att söka efter mer vilt att skjuta.

När han fällde korna var han dessutom på annans jaktområde och begick därför brott mot jaktlagen.

 

Märkligt antagande

Tingsrätten för i domen långa resonemang om respektive åtalspunkt. Man menar att åklagaren inte har kunnat visa att jägaren utsatt människor och egendom för fara. Han har haft jakträtt vid sommarstugan och visste att den var obebodd.

Att skjuta mot tre vilt utan att vara säker på att det är dödliga träffar anser tingsrätten är oaktsamt, men det når inte upp till grovt oaktsamt beteende vilket är förutsättningen för att dömas för förseelse mot jaktlagen.

Vad gäller grovt jaktbrott menar rätten att det under ett eftersök kan vara motiverat att använda bil. Det finns inget i utredningen som visar annat än att det var det skadskjutna viltet som jagades.

Tingsrätten konstaterar emellertid det märkliga i att anta att det var de skadskjutna vildsvinen som syntes i kohagen med tanke på avståndet till den första skottplatsen. Åklagaren har inte kunnat visa att han var ute efter att skjuta mer vilt, och åtalet grovt jaktbrott ogillas, skriver domstolen.

 

Hänsynslöst risktagande

Rätten köper inte jägarens version att han egentligen sköt genomskott på två vildsvin och att skotten sedan träffade korna. Man skriver att hans agerande var ett hänsynslöst risktagande av allvarligt slag.

Slutsatsen blir att mannen agerat med likgiltighet inför följderna när han sköt mot korna. Kor omfattas inte av jaktlagen som gäller vilda djur och fåglar.

Att döda de två korna har varit till men för deras ägare, och jägaren döms därför för skadegörelse till villkorlig dom och dagsböter, samt till att betala skadestånd till kornas ägare samt till dennes försäkringsbolag.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev