Enligt Förvaltningsrätten i Göteborg har jägaren brustit i omdöme och kan inte anförtros att ha vapenlicens. Foto: Jan Henricson

Jägare provsköt i trädgården – blev av med vapnen

Premium

Jägare bör vara försiktiga när de kontrollskjuter sina vapen hemma i trädgården. Även om det sker utanför detaljplanelagt område. Det visar en dom i Förvaltningsrätten i Göteborg, där det enda skälet som anges till att jägaren inte ska betros att ha vapen, är att han sköt två skott i sin trädgård.

När polisen omhändertog vapnen gjorde de det mot bakgrund av att två skott lossats i en trädgård som, noterar man i beslutet, ligger utanför detaljplanelagt område.

Enligt beslutet har mannen druckit alkohol i samband med att vapnet hanterades, och han sköt med ett berg som kulfång, vilket inte är riskfritt ur rikoschettsynpunkt.

 

Erfaren jägare

Jägaren överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg. I överklagan skriver han att han är en erfaren jägare, duktig skytt, och att han aldrig gjort sig skyldig till brott eller oaktsamhet i samband med jakt.

Han skriver också att han den aktuella dagen druckit en liten burk starköl klockan 11.30 och att han kontrollerade vapnen klockan 16.00. Han fick blåsa i en alkoholmätare när polisen kom, och eftersom resultatet inte redovisas förutsätter han att det var negativt.

 

20 meter

Jägaren vänder sig i överklagan också mot beskrivningen att det var ett berg som utgjorde kulfång och att han var någon fara för annan. Han sköt på 20 meters avstånd, inga djur eller människor riskerade att träffas och kulfånget var en vall av matjord och inget berg.

Han har också uppgett att han valde att skjuta skotten i trädgården för att det var riskfritt, och han har också meddelat närmsta granne att han skulle skjuta två skott för att kontrollera sitt vapen.

 

Ingen betydelse

I domen resoneras inget om omgivningen, om det ligger några andra hus i närheten av tomten där skotten avlossades, eller om det fanns risk för närboende att träffas.

Eller om det finns några närboende över huvud taget.

Inte heller har det för förvaltningsrätten någon betydelse om kulfånget utgjordes av ett berg eller en jordvall, eller om mannen var påverkad av alkohol när han provsköt sitt vapen.

 

Ser starka skäl

I stället koncentrerar man sig helt på att skotten avlossades i en trädgård:

”Förvaltningsrätten anser mot bakgrund av utredningen att NN:s agerande gör att det finns starka skäl att ifrågasätta lämpligheten i att han innehar vapentillstånd. Bedömningen baseras i huvudsak på det faktum att NN har funnit det lämpligt att och riskfritt att avlossa två skott med ett jaktvapen i sin trädgård.”

(I citaten har redaktionen anonymiserat jägarens namn till NN.)

Efter det förs ett resonemang om att en vapeninnehavare inte behöver ha begått brott för att vara olämplig att inneha vapenlicens, utan omdöme och pålitlighet i övrigt också väger tungt. Rätten skriver:

”Vad NN anfört om att han inte varit påverkad av alkohol samt att det inte funnits någon risk för rikoschett är enligt förvaltningsrätten inte tillräckligt för att ändra den bedömningen.”

 

Långt till grannar

Efter domen, som kan överklagas till kammarrätten, har vi alltså ett läge där man enligt förvaltningsrätten inte får avlossa skott i sin trädgård, oavsett omständigheterna i övrigt.

Många jägare som bor på landet, kilometervis från närmsta granne, och som emellanåt kontrollskjuter sina studsare på baksidan av huset, och som kanske vakar på räv från ett fönster på ovanvåningen, har anledning att ställa sig frågande till rättens slutsats.

Så Svensk Jakt ringde rådmannen i målet, Maria Jolfors Detert vid Förvaltningsrätten i Göteborg, och frågade hur hennes dom ska tolkas.

 

Menar rätten att en jägare ska bli av med vapnen om han skjuter i en trädgård, oavsett omständigheterna i övrigt?

– Nej, så ska det inte tolkas.

 

Men du skriver det i domen. Att avgörande är att de två skotten avlossades i en trädgård?

– Där fanns ett mindre hus också, som visserligen ägdes av jägaren men som var uthyrt till annan.

 

Det står det inget om i domen?

– Då har vi varit lite ordknappa. Men det var den bebodda byggnaden som gjorde att det inte var lämpligt att skjuta i trädgården, och som är den väsentliga anledningen till rättens utslag.

 

Som jägare blir jag lite förvirrad. Det händer att jag skjuter något skott i min trädgård, som ligger på landet långt från närmsta granne. Kan jag fortsätta med det, utan risk för att bli av med vapnen?

– Om det inte finns några risker för andra så kan du det, säger Maria Jolfors Detert.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev