Skymningen faller snabbt och det är snart mörkt. Vildsvinsjägaren kan behöva rörlig belysning eller ett elektroniskt riktmedel för att kunna skydda grödan.

Skymningen faller snabbt och det är snart mörkt. Vildsvinsjägaren kan behöva rörlig belysning eller ett elektroniskt riktmedel för att kunna skydda grödan. Foto: Martin Källberg

Ja och nej till skilda mörkersikten

Jägareförbundet säger ja till att använda rörlig belysning samt elektroniska bildförstärkare vid skyddsjakt på vildsvin. Däremot är man negativ till att dessa hjälpmedel tillåts vid ordinarie vildsvinsjakt.

Förbundets inställning framgår i ett remissvar till Näringsdepartementet som vill ändra i jaktförordningen för att underlätta den nattliga jakten på vildsvin.

Av remissvaret framgår att Svenska Jägareförbundet anser att lagstiftningen ska tillåta det som många jägare är i behov av och som kan användas på ett säkert sätt, utan risk för skador på person eller egendom. Det gäller användande av rörlig belysning och elektroniska bildförstärkare, där jägarna ser en tredimensionell bild.

 

Nej till termiska sikten

Men man säger nej till det som kallas nattriktmedel i form av termiska sikten, som visar en tvådimensionell bild, där exempelvis grässtrån framför målet och föremål bakom är svåra att uppfatta.

Då ökar risken för skadskjutningar liksom att det blir svårare att se om det finns ett fullgott kulfång, och förbundet är inte berett att medverka till en sådan utveckling.

 

Degraderade svin

Men man anser inte att rörlig belysning eller elektroniska bildförstärkare ska få användas vid all vildsvinsjakt. Jägareförbundet skriver:

”(…) För sådan jakt, eller om myndighet skulle fatta beslut om skyddsjakt, anser förbundet att det är motiverat att göra avsteg från reglerna om annars otillåtna jaktmedel. Denna jakt är särskilt motiverad för att motverka skador av vildsvin. Det blir däremot fel att för all jakt efter vildsvin tillåta belysning m.m. Då degraderar vi vildsvinet till mindre värt än annat vilt ur en etisk synvinkel.”

 

Egna förslag

I remissvaret, som kan laddas ner här nedan, ägnas ett långt resonemang åt terminologin, alltså vad som menas med olika mörkerhjälpmedel och hur de regleras i lagstiftningen, bland annat i EU:s art- och habitatdirektiv.

Enligt förbundet begår Näringsdepartementet i sitt förslag misstag i beskrivningen av vad som är vad bland olika sorters mörkersikten, och man har därför förslag till hur dessa ska betecknas.

Ladda hem hela remissvaret

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev