Regeringen lägger inga extra pengar på att undersöka cesiumhalten hos skjutna vildsvin. Samtidigt minskar intresset för vildsvinsjakt i de drabbade områdena. Foto: Martin Källberg

Inga extra pengar för undersökning av radioaktiva vildsvin

Regeringen tänker inte skjuta till extra pengar för undersökning av vildsvin i de områden som drabbades värst av radioaktivt nedfall efter Tjernobyl-olyckan. Det rör främst delar av Gävleborgs och Uppsala län, där tidigare provtagningar har visat höga halter av cesium i vildsvinskött.

Riksdagsledamoten Ulla Andersson, (V), från Gävleborg ställde frågan till landsbygdsminister Jennie Nilsson. Ministern har nu svarat.

Enligt SVT Gävleborg blir det inga pengar för provtagning. Regeringen säger sig vara väl medveten om de problemen som vildsvin kan orsaka i jordbruket, och att höga halter av cesium kan minska intresset för att jaga vildsvin. Men några extra pengar tänker regeringen inte skjuta till.

– Det finns för närvarande inte några planer på att tillföra medel för provtagning av cesium i vildsvinskött, svarar landsbygdsminister Jennie Nilsson.

 

Samhällsansvar

Svenska jägareförbundet, Lantbrukarnas riksförbund och Länsstyrelsen Gävleborg har tryckt på i samma fråga.

Jakt på vildsvin är viktig för att tillgodose samhällets olika intressen, och för att hålla vildsvinsstammarna på en hanterbar nivå. Minskar intresset för att jaga vildsvinen befaras att vildsvinsstammarna kan öka snabbt och här anses att staten borde ta ett större ansvar.

Tidigare har tillfälliga lösningar genomförts, främst för att få en bild av situationen.

 

Lokalt höga värden

Strålsäkerhetsmyndigheten betalade under 2018 analysen av 250 köttprover från vildsvin. En stor andel prover visade sig överstiga försäljnigsgränsvärdet på 1.500 becqurel per kilo kött.

Högsta halterna uppmättes i Heby kommun i Uppsala län, och här har Strålsäkerhetsmyndigheten fortsatt att betala prover för att få en bild av hur halterna varierar över året.

Jägare har även genomgått en helkroppsundersökning för att se om det finns förhöjda värden av cesium. Samtliga undersökta jägare hade låga halter av cesium 137.

Sverige har tidigare inte i någon större omfattning studerat cesiumhalter i vildsvin. Vid tidpunkten för Tjernobyl-olyckan fanns det inga vildsvin i de värst drabbade områdena. Studier i övriga Europa visar emellertid att halterna i vildsvin tenderar att vara ganska höga jämfört med andra viltslag, och att halterna minskar mycket långsamt.

De området som drabbades värst av radioaktivt nedfall efter Tjeernoby-olyckan markeras med lila färg. Testade vildsvin med mycket höga halter becquerel per kilo kött markeras med grön punkt. Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten.

Gävleborg värst drabbat

Flera av de undersökta köttproverna från Heby kommun hade nivåer som översteg, eller låg mycket nära, den nivå på 10.000 becqurel per kilo kött där livsmedelsverket helt avråder från att äta köttet.

Hälften av alla vildsvin som undersökt i Heby kommun hade nivåer som låg över gränsen för försäljning. Medelvärdet för alla prov i Heby kommun var 3.600 becqurel/kilo.

Uppsala och Gävleborgs län är värst drabbade. Däremot har inga vildsvin med för höga värden hittats i Södermanland eller Dalarnas län och enligt Strålskyddsmyndigheten heller inte i Köpings kommun.

Enligt Livsmedelsverket finns det två företag i landet som mäter cesium i viltkött: Calluna samt Radonova.

Företagens hemsidesadresser med kontaktuppgifter är www.calluna.se samt radonova.se

Livsmedelsverkets råd

  • Livsmedel som innehåller upp till 300 Bq/kg kan ätas i normal omfattning.
  • Livsmedel som innehåller 300–1.500 Bq/kg bör inte ätas oftare än någon gång i veckan.
  • Livsmedel med högre halter bör inte ätas mer än några gånger per år.
  •  Livsmedel med halter över 10.000 Bq/kg bör man inte äta alls.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev