Analyser visar att ett flertal vildsvin överstiger, eller ligger mycket nära, den nivå där Livsmedelverkets kostråd avråder från att alls äta köttet.

Analyser visar att ett flertal vildsvin överstiger, eller ligger mycket nära, den nivå där Livsmedelsverkets kostråd avråder från att alls äta köttet.

Höga värden av cesium i analyserat vildsvinskött

En stor andel analyserat vildsvinskött från områden som drabbades av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan, har höga eller mycket höga värden av becquerel per kilo. Det visar 250 laboratorieanalyser utförda av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Mätprojektet syftar till att samla in information från fler vildsvin, för att få ett bättre kunskapsunderlag om variationerna i cesiumhalter hos vildsvin i områden som drabbades av radioaktivt nedfall efter kärnkaftsolyckan i Tjernobyl 1986.

Vildsvinsstammen var vid den tiden obefintlig i de områden som fick betydande nedfall till följd av Tjernobylolyckan och därför har cesiumhalter i vildsvin studerats sparsamt i Sverige. Studier i övriga Europa visar dock att halterna i vildsvin ofta kan vara ganska höga jämfört med andra viltslag, och att halterna dessutom minskar väldigt långsamt.

 

Över 10.000 becquerel

De mätningar som nu gjort i Sverige visar att en stor andel köttprover överstiger försäljningsgränsvärdet 1.500 becquerel per kilo, Bq/kg, i de områden som drabbades mest av nedfall efter Tjernobylolyckan. Ett flertal individer överstiger, eller ligger mycket nära, den nivå på 10.000 Bq/kg där Livsmedelsverkets kostråd avråder från att alls äta köttet.
Som exempel nämner Strålsäkerhetsmyndigheten Heby kommun, där ungefär hälften av de provtagna vildsvinen överstiger 1.500 Bq/kg. Medelvärdet för alla prov i Heby kommun är cirka 3.600 Bq/kg.

 

Rekommenderar att mäta vildsvinskött

I det begränsade antal mätningar som gjorts i undersökningen har inga vildsvin med halter över 1.500 Bq/kg hittats i Södermanlands eller Dalarnas län. Inte heller i Köpings kommun. ”Det är dock inte uteslutet att sådana halter kan förekomma även i dessa områden”, skriver Strålsäkerhetsmyndigheten på sin webbplats.
I områden där höga halter cesium-137 i vildsvin har uppmätts rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att cesiumhalten mäts i vildsvinskött som ska användas som föda. Strålsäkerhetsmyndigheten räknar med att presentera mer grundliga statistiska analyser av mätningarna under senare delen av 2018.

 

Inga höga halter hos jägare

I oktober 2017 mättes ett antal älg- och vildsvinsjägare jägare för cesium. Samtliga hade låga värden av cesium-137. Det var Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som genomförde mätningarna på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. Mätningarna kom till som en följd av det radioaktiva nedfallet i samband med kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986.

 

Läs även:

Strålsäkerhetsmyndighetens tabell med provresultat (extern länk)

 

Provresultaten mot en bakgrund av markbeläggningen av cesium-137 i de drabbade områdena efter Tjernobylolyckan 1986. I de fall flera prover är tagna på samma plats syns endast det prov med högst cesiumhalt. Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

Provresultaten mot en bakgrund av markbeläggningen av cesium-137 i de drabbade områdena efter Tjernobylolyckan 1986. I de fall flera prover är tagna på samma plats syns endast det prov med högst cesiumhalt. Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

Fakta

Cesium-137 som vildsvinen får i sig med födan utsöndras hela tiden med avföringen. Om vildsvinen äter ren föda under en period minskar därför halterna med tiden. Detta innebär att halterna inte är högre i gamla grisar jämfört med yngre. Tvärtom är halterna i genomsnitt högre i kultingar jämfört med vuxna djur. Variationen mellan olika individer på samma plats är dock mycket stor, så halten i ett specifikt djur kan inte förutsägas med ledning av till exempel dess ålder.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev