EU:s kemikaliemyndighet har nu lämnat in ett förslag på blyförbud i såväl kul- som hagelammunition. Foto: Jan Henricson

Förslaget till EU: inför totalt blyförbud i all ammunition

För bara drygt en månad sedan trädde de uppmärksammade reglerna för blyhagel i kraft. Nu har EU:s kemikaliemyndighet lämnat in nästa förslag – om totalt blyförbud i all ammunition.

Parallellt med arbetet med att förbjuda blyhagel i våtmarker gav EU-kommissionen sin kemikaliemyndighet, ECHA, i uppdrag att ta fram ett förslag för ett generellt förbud mot bly i ammunition – både kula och hagel.

Nu har förslaget lämnats in, och det får stor påverkan för jakt och skytte, konstaterar Svenska Jägareförbundets förbundsjurist Ola Wälimaa.

– Något undantag för jaktstigar eller jägarexamen föreslås inte trots protester från Svenska Jägareförbundet. Inga undantag föreslås heller för gamla hagelvapen eller hagelvapen i udda hagelkalibrar enligt kraven från Europas jägarkår, säger Ola Wälimaa i en artikel på Svenska Jägareförbundets hemsida.

Varierande gehör

Ola Wälimaa. Foto: Jan Henricson

Vad gäller kulammunition är förslaget också varierande i sin utformning, sett till vad de europeiska jägarorganisationerna eftersträvat.

Positivt för svensk del är bland annat att ett undantag föreslås för säljakt och vid jakt efter fågel med helmantel.

Sämre tycks läget vara när det kommer till synen på skjutbanorna och de kantantända kalibrarna, menar Ola Wälimaa.

– Om inte ammunitionsindustrin utvecklar godtagbara alternativ för jakt och skytte kan det därför i framtiden bli omöjligt att använda världens vanligaste övnings- och sportskyttepatron .22 LR (5,6x15R).

Frågan bevakas

Inom tre månader ska EU-kommissionen lämna över sitt förslag till EU-parlamentet och ministerråd, för godkännande.

– EU-kommissionen kan i teorin bortse från vad EU:s kemikalieinspektion föreslagit och komma med ett helt annat förslag, men det är osannolikt att kommissionen gör det. Däremot kan man förvänta sig justeringar i förslaget i såväl hårdare som mildare inriktning, beroende på vilken inställning de folkvalda politikerna inom EU-parlamentet, samt medlemsstaternas regeringar i ministerrådet, har i frågan.

– Förbundsstyrelsen följer frågan noga och kommer att informera såväl politiker som myndigheter om de problem som uppkommer med ett totalt blyförbud. Särskilt fokus kommer att ligga på att säkerställa våra skjutbanors verksamhet, eftersom det är grundfundamentet för all jakt, säger Ola Wälimaa.

Mer om förslaget till EU-kommissionen om ett kommande blyförbud finns att läsa på Svenska Jägareförbundets hemsida, klicka här för att komma dit.

Det slutliga förslaget från EU:s kemikaliemyndighet:

• Förbud mot all jakt med blyhagel. Förbudet föreslås träda i kraft 18 månader eller 5 år efter beslutets ikraftträdande.

• Förbud mot skytte med blyhagel, 5 år efter beslutets ikraftträdande.

• Förbud mot bly i kulammunition i centralantända kalibrar från och med 5,6 mm och grövre, 18 månader efter beslutets ikraftträdande.

• Förbud mot bly i annan kulammunition (t.ex. centralantänd kulammunition klenare än 5,6 mm, kantantänd ammunition, luftvapenkulor, slugs till hagelammunition), 5 år efter beslutets ikraftträdande men endast om alternativ finns.

Undantag föreslås av EU:s kemikaliemyndighet för skytte med blyhagel på skjutbanor för olympiska skyttar där man kan återvinna blyet med minst 90 %, liknande delar av dagens svenska regelverk.

 

Punkterna ovan är Jägareförbundets sammanfattning av förslaget.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev