Smittspridning av afrikansk svinpest från vildsvin till tamgris ska undersökas i ett nytt projekt lett av SVA. Foto: Kjell-Erik Moseid

Forskning om svinpestens spridning

Afrikansk svinpest är en allvarlig, dödlig och mycket smittsam virussjukdom som drabbar vildsvin och tamgris. Smittvägarna mellan arterna är fortfarande oklara, men ett nytt forskningsprojekt ska undersöka metoder för kontroll och förebyggande åtgärder.

Biträdande statsepizootog Karl Ståhl, SVA.

Kunskapen om hur smittan sprider sig från vildsvin till tamgris är bristfälligt. Afrikansk svinpest har på tio år etablerat sig i stora delar av östra Europa och så sent som i september fick Belgien ett utbrott.

Afrikansk svinpest är ett hot även mot svenska vildsvin och den svenska grisproduktionen.

– Förebyggande åtgärder behövs för att förhindra sådan spridning, inte minst med en allt större och tätare vildsvinsstam, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Stiftelsen lantbruksforskning har anslagit 2,9 miljoner kronor till ett projektet som leds av leds av Karl Ståhl.

– Vi vet för lite om hur kontakter mellan vildsvin och grisar ser ut, hur vanliga de är, och hur de skulle kunna undvikas. Vårt projekt ska ge underlag till en strategi för att förebygga och avvärja sådana kontakter, säger Karl Ståhl.

 

Tiden viktig

Möjligheten att begränsa och bekämpa ett eventuellt framtida utbrott av afrikansk svinpest hos vildsvin i Sverige är beroende av att smittan upptäcks i ett tidigt skede, innan spridningen blivit alltför omfattande.

Fokus kommer därför att läggas på Sveriges förmåga att tidigt upptäcka ökad dödlighet hos vildsvin.

Forskningsprojektet startar den 1 januari 2019 och ska pågå i tre år.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev