Naturvårdsverkets beslut att stoppa all licensjakt kan innebära att myndigheterna tappar kontrollen över vargförvaltningen, tror forskaren Erica von Essen, Sveriges lantbruksuniversitet. Foto: Hans Peter Hansen

Forskaren: Myndigheterna kan vara på väg att tappa greppet

Att stoppa all möjlighet till licensjakt på varg kan vara förödande för vargen och vargförvaltningen. Det menar forskaren Erica von Essen, som granskat de drivkrafter som leder till illegal jakt.
– Vi är snabbt på väg mot en ”italiensk förvaltning” där illegal jakt reglerar vargstammen, säger Erica von Essen.

Erica von Essen har som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, under tre års tid undersökt attityder och åsikter bland jägare som har varg på sina jaktmarker. Där beskriver hon den sociala och politiska bakgrunden till illegal rovdjursjakt, och i vilken mån denna jakt kan ses som en form av civil olydnad.

Resultatet av hennes forskning visar att en förvaltning som inte är tydlig, förutsägbar eller konsekvent, där klubbade riksdagsbeslut inte leder till de åtgärder eller effekter som har beslutats, i stället driver på mot ökad illegal jakt.

– Det hotar också tilltron till hela samhället, säger Erica von Essen.

 

Förvärrar problemen

De signaler som samhället skickar kan tolkas på många sätt.

Naturvårdsverkets beslut att redan nu stoppa licensjakten 2019 ser hon som ett okänsligt sätt att hantera frågan.

– Det kan ses som en kollektiv bestraffning, där misstankarna om illegal jakt ställs mot möjligheterna till licensjakt. Det är symboliskt, och en kollektiv bestraffning av hela jägarkåren, men också riktat mot andra grupper som dagligen påverkas av vargen, säger Erica von Essen.

Utvecklingen kan också ses som att samhällets relation till EU ställs mot lokala behov, och där har samhället gjort ett val som bjuder in till en inofficiell förvaltning.

 

Kan påverka valet

– Det är särskilt okänsligt att göra så här under ett valår, säger Erica von Essen, som tror att beslutet kan drabba etablerade partier och i första hand regeringspartierna, men i stället gynna Sverigedemokraterna i höstens val.

En stoppad vargjakt kan enligt henne också väcka en känsla av att inte vara en del av samhället, vilket leder till att människor ställer sig utanför våra demokratiska processer och system.

– Vi ser tendenserna i att jägare inte vill ställa upp på inventeringar av stora rovdjur, och riktigt farligt börjar det bli när debatten tystnar. Då finns det inte längre en konversation kring frågorna, säger Erica von Essen.

 

Tappar kontrollen

Tendensen är tydlig. Myndigheterna med Naturvårdsverket i spetsen håller enligt Erica von Essen på att tappa greppet över vargförvaltningen.

– Nu handlar det om att ta tag i de svåra frågorna och göra om från grund och botten. Delaktighetsprocesserna måste vara lokalt förankrade, och vi måste komma bort från en situation där myndigheter och olika organisationer agerar utan lokal hänsyn. Människor som berörs av besluten måste känna att de får vara delaktiga, säger Erica von Essen.

The Italian way

”The Italian Way” brukar användas som ett sätt att beskriva en jägarkår som vänder sig ifrån staten och tillämpar en illegal, men kanske från ett lokalt perspektiv försvarbar, förvaltning av rovdjur på landsbygden.

”The French Way” beskriver franska bönders och jägares ofta symboliska, konfronterande protester mot rovdjurspolitiken – såsom att tippa kodynga vid Eiffeltornet.

Det är två olika sätt att bedriva rovdjurspolitik och motstånd, där ”The Italian Way” stämmer bäst överens med attityden SGT ”skjut, gräv, tig”.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev