Förvaltningen av varg och andra stora rovdjur kan förändras efter nytt beslut i EU-parlamenetet. Foto: Olle Olsson

Förändrad rovdjursförvaltning möjlig efter omröstning i EU-parlamentet

EU-parlamentet röstade under onsdagen för en förändring av EU:s naturvårdslagstiftning. Beslutet påverkar möjligheten att ändra skyddsstatusen för varg och andra arter som uppnått gynnsam bevarandestatus.

Omröstningen i EU-parlamentet gav ett tydligt besked. 612 ledamöter röstade för en förändring, 33 ledamöter mot, vilket ökar kravet på ett mer pragmatiskt och adaptivt förhållningssätt i frågor som rör djur och natur, och främst stora rovdjur.

Beslutet öppnar för en mer flexibel och regional hantering av stora rovdjur där de nått gynnsam bevarandestatus.

 

De stora rovdjuren ökar snabbt

Parlamentet har särskilt tagit fasta på att dramatisk ökande populationer av rovdjur i delar av EU leder till oacceptabla konflikter med människor och näringar i glesbygd.

Parlamentet uppmanar därför EU-kommissionen att ändra skyddsstatusen för arter som ökat i antal och nått gynnsam bevarandestatus.

Torbjörn Larsson. Foto: Martin Källberg

– Det är mycket positivt att EU-parlamentets ledamöter nu tagit bladet från munnen och påpekar det självklara i att EU:s naturvårdslagstiftning inte kan fortsätta rödlista arter som uppnått gynnsam bevarandestatus, såsom den svenska vargen, säger Torbjörn Larsson, Svenska Jägareförbundets ordförande, på förbundets hemsida.

– Naturligtvis borde vargen istället vara föremål för normal förvaltning.

 

Adaptiv förvaltning av varg

Av den text som EU-parlamentet antog under onsdagen framgår tydligt att en förändring är på gång. Där står att ”samexistensen mellan människor och stora rovdjur, särskilt vargar, i vissa regioner kan få negativa effekter på ekosystemens och de befolkade landsbygdsområdenas hållbara utveckling, särskilt vad gäller traditionellt jordbruk och hållbar turism, och på andra socioekonomisk verksamhet.”

Beslutet innebär att EU-kommissionen nu uppmanas att vidta konkreta åtgärder så att en hållbar utveckling i landsbygdsområden inte äventyras.

Torbjörn Larsson och Svenska Jägareförbundet är klar i sin inställning.

– Vi har redan ett riksdagsbeslut om att sänka koncentrationerna av varg där den är som tätast. Nu måste den svenska regeringen begära att kommissionen ändrar den svenska vargens skyddsstatus eftersom arten uppnått gynnsam bevarandestatus, säger Torbjörn Larsson.

 

Framgångsrik förvaltning

Parlamentet markerar också att tidigare beslut nu nått sitt mål.

Bevarandet och förvaltningen av stora rovdjur har varit framgångsrikt, och det leder till att rovdjuren inte längre ska omfattas av samma strikta skydd.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev