I en motion till Jägareförbundets årsstämma föreslås att frågebanken till det teoretiska jägarexamensprovet revideras i grunden.

I en motion till Jägareförbundets årsstämma föreslås att frågebanken till det teoretiska jägarexamensprovet revideras i grunden. Foto: Jan Henricson

Flera förslag om bättre jägarexamen till Jägareförbundets årsstämma

Premium

Tidigare vice ordföranden i Jägareförbundet, Torbjörn Lövbom i Västerbotten, är mycket kritisk till jägarexamens teoretiska prov. I en motion till förbundets årsstämma föreslår han att frågebanken revideras, och att kostnaden för omprov halveras.

I motionen riktar Torbjörn Lövbom hård kritik mot hur jägarexamens teoretiska prov är utformat. Han tar färsk statistik till hjälp för att förklara hur dåligt han tycker att det fungerar, med endast mellan 34 och 61 procent godkända prov, beroende på åldersklasser, där de yngsta lyckas sämst.

Torbjörn Lövbom skriver:

”Siffrorna i den lägsta ålderskategorin med en godkänd nivå på 34 procent måste betecknas som ytterst anmärkningsvärt och visar att provet är allt för svårt och inte mäter relevanta kunskaper.”

Misslyckad strategi

Motionären ser Jägareförbundets strategi för att tvätta frågorna från svårt språk, svåra ord, akademiskt språk, etcetera, som misslyckad. Därför bör tvättandet genast ersättas med en genomgående professionell revidering av hela frågebanken.

Torbjörn Lövbom föreslår också att kostnaden för att göra omprov sänks till hälften av första provet. Han anser det oacceptabelt att kostnaden för att förändra frågebanken ska finansieras genom speciellt yngre jägarexamenselevers upprepade omprov.

 

Nya jägare måste genom jägarexamen bli bättre förberedda på vad som väntar. Bland annat genom fler praktiska moment i jägarskolan, föreslås i en motion till Jägareförbundets årsstämma.

Nya jägare måste genom jägarexamen bli bättre förberedda på vad som väntar. Bland annat genom fler praktiska moment i jägarskolan, föreslås i en motion till Jägareförbundets årsstämma. Foto: Lars-Henrik Andersson

 

Praktisk jakt

Styrelsen för Jägareförbundet Kronoberg vill se en förbättrad Jägarskola med fler praktiska moment, för att nya jägare ska komma bättre förberedda ut i verkligheten.

Tillräckliga skjutkunskaper är förstås viktigt, men det krävs också andra färdigheter som jägare, sådant som endast behandlas ytligt i den teoretiska utbildningen.

Kronobergarna vill därför se en utökad och mer praktiskt inriktad jägarskola, och man pekar på andra länder i Europa där det krävs både deltagande vid jakt och att man blir godkänd i flera praktiska moment för att få en jägarexamen.

Ett bra exempel

Precis som i motionen från Vaggeryd är man också tveksam till att en sådan viktig utbildning som jägarexamen kan genomföras under en intensivkurs. Man pekar på dagliga inlägg på sociala medier där det tydligt framgår att utbildningen behöver förbättras.

Motionären riktar blicken mot Kalmar län där Jägareförbundet tillsammans med Studiefrämjandet genomför Jägarskolan 2, för elever som tog jägarexamen året innan. Ett bra exempel på hur man kan arbeta.

Samhällsklimatet idag och i framtiden är sådant att jakten inte nödvändigtvis betraktas som en självklarhet. Bättre förberedda jägare är nödvändigt.

Flå och stycka

I ett långt yrkande föreslås avslutningsvis att statusen på jägarskolan ökar, att de teoretiska frågorna i provet viktas så att säkerhet och etik väger tyngre samt att flera praktiska moment koppas till jägarskolan.

Vad gäller det sistnämnda har man som exempelviltvård, inventering, passval och tornbyggande, deltagande i jakt, och arbetet efter skottet med passning, flåning och styckning.

Motionären vill också att Jägareförbundets faddersystem utvecklas så att fler etablerade jägare och jaktlag tar ansvar för nya jägare.

 

Samtliga artiklar om Jägareförbundets årsstämma

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev