Markägarna konstaterar bland annat att det skjuts för mycket tjur i förhållande till kor av de vuxna älgarna. Foto: Jan Henricson

Fler klagomål på skötselplaner

Premium

Markägarna i södra Gästriklands älgförvaltningsområde är på hugget. Nu överklagas ytterligare två älgskötselområdens planer till Naturvårdsverket, efter att dessa beslutats av länsstyrelsen.

Tidigare har Svensk Jakt berättat om hur representanter för flera skogsbolag överklagat såväl skötselplanen för hela förvaltningsområdet som för ett skötselområde.

Markägare överklagar älgplaner

Bakom överklagan står flera företag och organisationer som beskriver sig som representanter för det gemensamma skogsbruket i Gävleborgs län. Dessa är LRF, Mellanskog, Billerud-Korsnäs, Sveaskog, Gysinge skogar samt Stora Enso.

Nu har överklaganden kommit till Naturvårdsverket som gäller ytterligare två skötselområdens älgskötselplaner.

Skador och tillgång

Planerna, för förvaltningsområdet och för skötselområdena, har efter korrigeringar där avskjutningsmålen sänkts beslutats av Länsstyrelsen i Gävleborgs län, och överklagande är i stort sett likalydande i samtliga fall.

Markägarna anser att planerna som de är utformade inte kommer att bidra till att älgstammen förändras i den riktning som de menar är nödvändig för att minska betesskadorna på växande skog och få en älgstam i balans med betestillgången.

”Vi anser därför att Länsstyrelsens beslut ska hävas och att den av markägare och jakträttsinnehavare framtagna planen som godkänts av S:a Gästriklands älgförvaltningsgrupp ska fastställas utan särskilda villkor”, skriver markägarna i sin överklagan.

Avskjutning och älgobs

Markägarna ser det som anmärkningsvärt att länsstyrelsen trots de inventeringar som gjorts inte ser att skogsskadorna är för höga, och att avskjutning samt älgobs visar en oförändrad älgstam.

”Vår uppfattning är att avskjutningsmålen ska sättas utifrån de förändringar man vill åstadkomma i älgstammen för att i förlängningen uppnå den balans med fodertillgången som finns angiven i Länsstyrelsens riktlinjer för älgförvaltningen”, heter det avslutningsvis i skrivelsen till Naturvårdsverket.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev