Skogsbruket i Gävleborg vill ha en högre avskjutning än vad som bestämts i planen för älgförvaltningsområdet för södra Gästrikland. Foto: Jan Henricson

Markägare överklagar älgplaner

Premium

För få älgar skjuts i södra Gästrikland och länsstyrelsen har gjort fel som fastställt planerna för både det södra älgförvaltningsområdet och för ett skötselområde. Det hävdar företrädare för skogsbruket i en överklagan till Naturvårdsverket.

Bakom överklagan står flera företag och organisationer som beskriver sig som representanter för det gemensamma skogsbruket i Gävleborgs län. Dessa är LRF, Mellanskog, Billerud-Korsnäs, Sveaskog, Gysinge skogar samt Stora Enso.

Markägarna anser att jägarna har fått för stort inflytande över hur avskjutningsmålen och jakten formulerats i planerna. Något som går på tvärs med målet med den nya älgförvaltningen, att markägarsidan ska ha ett större mandat än jägarsidan, skriver de i sin överklagan.

Man anser att Länsstyrelsen i Gävleborg beskriver bakgrunden till sitt beslut ”direkt felaktigt”. Älgförvaltningsgruppen har inte kommit överens om att sänka målen i skötselplanen.

Tolkar olika

Markägarna skriver vidare att länsstyrelsen tolkar resultatet av Äbin fel. Någon anledning att sänka avskjutningsmålen på grund av att älgstammen minskat för mycket finns inte, menar man.

I stället har älgstammen i södra Gästrikland under lång tid varit för hög i förhållande till fodertillgången, vilket tydligt framgår av Äbin-inventeringen, anser markägarna.

Finner ingen grund

Markägarna skriver:

”För att uppnå en förändring som leder till en acceptabel skogsskadesituation krävs en lägre älgstam i s:a Gästrikland och det kan bara uppnås genom ökad avskjutning och en bättre måluppfyllnad. Vi kan inte finna någon som helst grund för länsstyrelsens bedömning om att de i älgförvaltningsplanen angivna avskjutningsmålen ligger orimligt högt.”

Markägarna framför utöver det som beskrivs ovan fler argument till varför Naturvårdsverket ska riva upp länsstyrelsens beslut vad gäller planen för förvaltningsområdet, liksom för det enskilda skötselområdet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev