Viltskadecenter har sammanställt 2023 års viltskadestatistik. Foto (i hägn): Kristoffer Pettersson & Olle Olsson

Färre rovdjursangripna hundar – men fler tamdjur attackeras av varg

Färre hundar angreps av stora rovdjur förra året. Däremot dödades och skadades fler tamdjur av varg. Det visar en sammanställning av Viltskadecenter.

Totalt angreps 29 hundar av stora rovdjur under 2023 i situationer som inte handlade om jakt på rovdjuret ifråga. Nio hundar dödades och 20 skadades.

Flest angrepp, 13, stod vargar för och åtta av hundarna dödades vid angreppen. Tre av hundarna dödades i Värmland, två i Dalarna och en hund vargdödades i länen Kronoberg, Västernorrland och Västra Götaland.

Lodjur skadade tolv hundar, björn två och örn dödade en hund och skadade en annan. Hunden dödades i Västerbotten.

Stora variationer

2022 dödades och skadades 41 hundar av stora rovdjur. Viltskadecenter uppger att under åren 1997–2022 har det totala antalet rovdjursangripna hundar varierat mellan 0 (1997) och 70 (2009) stycken.

Mellanårsvariationerna kan, enligt Viltskadecenter, bero på flera faktorer som påverkar antalet jaktdagar med hund och nämner bland annat väder och snödjup under jaktsäsongen.

Antal hundar angripna av rovdjur 2003–2023. Grafik: Viltskadecenter

Under 2023 betalades statlig ersättning för hundar angripna av stora rovdjur med 415 000 kronor. 750 bidrag lämnades till förebyggande åtgärder för hundar med sammanlagt 1 895 000 kronor.

Mest bidrag gick till hundägare i Skåne där 152 bidrag av en total summa på 468 000 kronor betalades ut av länsstyrelsen.

Fler angrepp på tamdjur

Under 2023 dödades och skadades 560 får, 23 nötdjur och 30 getter vid 153 olika angrepp. Av de angripna tamdjuren är det varg som angripit 455 av dem vid 82 olika tillfällen. Flest vargskadade och vargdödade får, 183, fanns i Västra Götaland.

Lodjur angrep 134 tamdjur, björn 23 och örn 1.

Fler vargangrepp

Det här är en ökning av både antalet angrepp och antalet rovdjursdödade tamdjur jämfört med året innan. Totalt dödade och skadade stora rovdjur 409 tamdjur vid 145 angrepp under 2022.

Ökningen står varg för. 2022 skadades eller dödades 260 tamdjur vid 62 olika angrepp. Motsvarande siffror under 2023 var alltså 455 tamdjur vid 82 angrepp.

Viltskadecenter uppger att under åren 2000–2022 har såväl antalet angripna tamdjur som antalet angrepp varierat ganska mycket mellan åren för samtliga rovdjursarter.

Antal dödade, skadade eller saknade tamdjur till följd av angrepp av varg 2023. Källa: Rovbase

2023 lämnade länsstyrelserna bidrag med totalt 11,6 miljoner kronor för åtgärder som syftar till att förebygga skador av stora rovdjur på tamdjur. Av dessa har 3,4 miljoner kronor beviljats för att röja under befintliga stängsel.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev