Sverige ska ha varg, men allt färre vill ha den i sin närhet enligt SLU:s undersökning. Foto: Mostphotos

Allt färre svenskar vill ha varg i sin närhet

Svenskarnas attityder gentemot våra stora rovdjur har undersökts för fjärde gången av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Acceptansen för varg har ökat – samtidigt som allt färre vill ha varg i sin närhet.

SLU har för fjärde gången mätt svenskarnas attityder gentemot björn, varg, lodjur, järv och kungsörn.

Första undersökningen gjordes 2004 och jämfört med då tycker nu en större andel av befolkningen att rovdjur ska få leva i hela Sverige – men det finns skillnader på artnivå samt regionalt.

 

”Paradoxalt”

Vargen är ett exempel på detta. Andelen som tycker att varg ska få leva i hela Sverige har ökat till 54 procent, 2004 var den siffran 43 procent. Men samtidigt tycker nu fler att det inte ska finnas vargar där det finns renar, 33 procent jämfört med 25–26 procent i tidigare mätningar.

Camilla Sandström. Foto: Theres Sparrok

Acceptansen för att ha varg i närheten där man bor har minskat. I 2004 och 2009 års mätningar var det 60 procent i det nationella urvalet som skulle kunna acceptera vargen i sin närhet. I den senaste undersökningen hade det minskat till 49 procent som svarade ”ja, kanske” eller ”ja, absolut” på den frågan.

 

”Att allt färre vill ha varg i sin närhet kan nog tillskrivas samma attityder som vad gäller vindkraft. Det vill säga man tycker att det är bra, men man vill inte ha det i sin närhet.”
Camilla Sandström, professor i statsvetenskap, Umeå universitet

 

– Det där är ju paradoxalt. Det kräver lite mer jobb för att hitta en förklaring. Vi ser dock en markant förändring jämfört med tidigare attityder, det vill säga att många ville förpassa rovdjuren till Norrland, när det gäller acceptans för en spridning av rovdjur, säger Camilla Sandström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet.

– Nu finns det en hög acceptans för att rovdjuren ska finnas i hela landet. Allt fler accepterar dessutom att rovdjuren kan passera genom samhällen, men det är även en utmaning för myndigheter att ha beredskap för detta. Men när det gäller att allt färre vill ha varg i sin närhet kan det nog tillskrivas samma attityder som vad gäller vindkraft. Det vill säga man tycker att det är bra, men man vill inte ha det i sin närhet, säger Camilla Sandström.

 

Accepterar viss rovdjursjakt

Stödet för att myndigheter ska kunna hantera stora rovdjur som orsakar problem har ökat.

– Det finns en bred acceptans för reglering av rovdjurens antal med hjälp av jakt eller om de hotar människor, eller dödar katter, hundar, kor, får eller renar. En majoritet av de som svarade accepterar jakt på rovdjur som skapar problem för människan, säger Camilla Sandström.

Dock accepterar en minoritet jakt på rovdjur om orsaken är att människor är rädda eller att rovdjuren konkurrerar med människan om det jaktbara viltet.

– När det gäller hund i jaktsammanhang så är acceptansen inte lika hög för att skjuta rovdjuren, man förefaller jämställa jägaren med den jagande vargen. Det är en skillnad vad gäller attityden när vargen hotar tamdjur helt enkelt, säger Camilla Sandström.

 

”Komplex fråga att flytta vargar”

Den nationella undersökningen har finansierats av Naturvårdsverket, där arbetet med reviderade förvaltningsplaner för stora rovdjur samt en översyn av Strategin för svensk viltförvaltning just nu pågår.

– Vi arbetar för en lärande viltförvaltning och då är acceptans en viktig fråga. Den här typen av undersökningar, särskilt när de görs över tid, är ett värdefullt underlag i det arbetet, säger Carl-Johan Lindström, t f chef för Naturvårdsverkets viltanalysenhet i ett pressmeddelande.

 

Marcus Nyberg

Fakta undersökningen

Undersökningen har genomförts av forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i samarbete med Umeå universitet och Lunds tekniska högskola. Undersökningen 2020 har finansierats av Naturvårdsverket och länsrapporter för Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har finansierats av respektive länsstyrelse.

Undersökningen har fokuserat på svenskars attityder och beteenden avseende:

  • Intresse för djur och natur
  • Användning av naturresurser som jakt, fiske, bär och svamp
  • Rädsla för vilda djur
  • Allemansrätten
  • Skyddade områden
  • Jakt och fiske
  • Rovdjur
  • Förvaltningsåtgärder, rovdjur
  • Tillit till förvaltningsmyndigheter

Undersökningen finns att ta del av här.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev