Det är främst svanar som drabbats av det pågående utbrottet av fågelinfluensa. Foto: Caroline Bröjer/SVA

Fågelinfluensan sprider sig i södra och mellersta Sverige

De senaste två veckorna har rapporterna om döda fåglar ökat kraftigt, och många har konstaterats dött av fågelinfluensa. Larmen kommer från stora delar av södra och mellersta delarna av Sverige.

Det är främst svanar som har rapporterats sjuka eller döda. Fynden kommer från Skåne, Blekinge, Halland, Kalmar, Västra Götaland, Värmland, Södermanland, Stockholm och Uppsala län. Av alla rapporterade fall har 41 konstaterats vara smittade av fågelinfluensa, men många av de påträffade fåglarna är fortfarande inte analyserade.

 

Ökad risk

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, bedömer att ett stort antal av de misstänkt smittade fåglarna också kommer att konstateras döda på grund av fågelinfluensa.

– Vi vill uppmana till att fortsätta att rapportera till oss på rapporteravilt.sva.se. Rapporter om sjuka eller döda vilda fåglar är av stort intresse, eftersom de hjälper oss att bedöma risken för fågelinfluensa i olika regioner, säger Maria Nöremark, tillförordnad biträdande statsepizootolog på SVA:s hemsida.

 

Viktig information

Alla döda fåglar kommer däremot inte att undersökas. I områden där smitta redan konstaterats ger detta ingen ny information, men SVA vill ändå hålla koll på om smittan fortfarande leder till döda fåglar eller om den avtar.

– Med detta vill vi poängtera att vi är mycket intresserade av rapporter om döda fåglar, då dessa rapporter bidrar med viktig information – även om varje enskild fågel inte blir undersökt, skriver SVA.

Tänk på hygienen

Vid hantering av döda, vilda djur bör man använda handskar, eller vränga en plastsäck/plastpåse om djuret, för att undvika direktkontakt. Tänk på god hygien och att hantera materialet i väl ventilerat utrymme, gärna utomhus.

Risken att den fågelinfluensa som nu sprids bland tama och vilda fåglar i Europa kan smitta människa anses låg.

Källa: SVA

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev