Den nyligen valda FACE-styrelsen under sitt besök på Öster Malma. Bakre raden från vänster: David Scallan (generalsekreterare FACE), Tuomas Hallenberg (Nordiska regionen), Vasil Vasilev (Sydöstra regionen), Gian Luca Dall’Olio (Italien), Lino Farrugia (Medelhavsregionen), David Clavadetscher (skattmästare FACE), Srecko Zerjav (Centraleuropeiska regionen). Främre raden från vänster: Johan Svalby (intressebevakare för Svenska Jägareförbundet, Bryssel), Jose María Gallardo Gil (intressebevakare för spanska jägarfederationen), Gerardo Arroyo (intressebevakare för spanska jägarfederationen), Linda Dombrovska (Baltiska regionen), Dieter De Mets (Atlantregionen), Alain Durand (Frankrike), Manuel Gallardo (Spanien), Torbjörn Larsson (ordförande FACE). Bakre raden från vänster: David Scallan (generalsekreterare FACE), Tuomas Hallenberg (Nordiska regionen), Vasil Vasilev (Sydöstra regionen), Gian Luca Dall’Olio (Italien), Lino Farrugia (Medelhavsregionen), David Clavadetscher (skattmästare FACE), Srecko Zerjav (Centraleuropeiska regionen). Främre raden från vänster: Johan Svalby (intressebevakare för Svenska Jägareförbundet, Bryssel), Jose María Gallardo Gil (intressebevakare för spanska jägarfederationen), Gerardo Arroyo (intressebevakare för spanska jägarfederationen), Linda Dombrovska (Baltiska regionen), Dieter De Mets (Atlantregionen), Alain Durand (Frankrike), Manuel Gallardo (Spanien), Torbjörn Larsson (ordförande FACE).

Den nyligen valda FACE-styrelsen under sitt besök på Öster Malma. Bakre raden från vänster: David Scallan (generalsekreterare FACE), Tuomas Hallenberg (Nordiska regionen), Vasil Vasilev (Sydöstra regionen), Gian Luca Dall’Olio (Italien), Lino Farrugia (Medelhavsregionen), David Clavadetscher (skattmästare FACE), Srecko Zerjav (Centraleuropeiska regionen). Främre raden från vänster: Johan Svalby (intressebevakare för Svenska Jägareförbundet, Bryssel), Jose María Gallardo Gil (intressebevakare för spanska jägarfederationen), Gerardo Arroyo (intressebevakare för spanska jägarfederationen), Linda Dombrovska (Baltiska regionen), Dieter De Mets (Atlantregionen), Alain Durand (Frankrike), Manuel Gallardo (Spanien), Torbjörn Larsson (ordförande FACE).

FACE-styrelse nystartade på Öster Malma

Den europeiska jägarorganisationen FACE, som företräder totalt sju miljoner jägare i Europa, väljer sin styrelse på tre år. Den nyvalda FACE-styrelsen – under ledning av svenske ordföranden Torbjörn Larsson – tog avstamp i den nya mandatperioden med ett möte i Sverige, på Öster Malma, i mitten av november.

FACE väljer sin styrelse för treåriga mandatperioder och under den gångna hösten påbörjade en ny sådan. I september höll FACE generalförsamling i Budapest och då valdes en ny styrelse för den kommande treårsperioden.

Torbjörn Larsson, tidigare ordförande i Svenska Jägareförbundet, fick då förnyat förtroende som ordförande i FACE efter att ha tillträtt ordförandeposten hösten 2018.

När den nyvalda FACE-styrelsen höll sitt första möte efter att ha blivit vald förlades detta till Sverige och Jägareförbundets kansli Öster Malma i Södermanland.

Svensk Jakt bad den nyligen omvalde FACE-ordföranden Torbjörn Larsson att lägga ut texten om den europeiska jägarsammanslutningens arbete.

 

Varför är det viktigt att ha FACE i Bryssel?

– 80 procent av alla lagar och regler som vi berörs av när vi rör oss i naturen påverkas av Bryssel. Bästa sättet att förvalta det vilda är via den lokala och regionala nivån. I dag har vi en tydlig central styrning från Bryssel – läs EU-kommissionen, säger Torbjörn Larsson.

Han pekar på en rad exempel där olika krafter och intressen driver på i riktningar som är negativt för jägarna.

– EU-kommissionen föreslår strikt skyddade områden med tio procent avsättning av land, WWF vill ha 30 procent. Här har FACE stoppat förslaget om att man inte skulle få bedriva jakt och fiske. Vi ser också att det går mot en centralstyrning av skogspolitiken.

 

FACE-ordförande Torbjörn Larsson. Foto: FACE

EU-kommissionen har stark påverkan på nationell förvaltning av till exempel varg, skarv, säl med flera arter. Exempelvis har EU-kommissionen inte tagit bort överträdelseärendet mot Sverige vad gäller licensjakt på varg från 2011.

– EU-kommissionen har en allt aggressivare syn på förvaltning av fåglar. Man ser till exempel inte nyttan med förvaltning av fåglar. Just nu är EU-kommissionen aktiv att stoppa förvaltning genom jakt vad gäller fåglar som minskar i antal, säger Torbjörn Larsson.

Och jägarintresset är i klar minoritet i EU-sammanhang.

– För varje jaktlobbyist som vi har i Bryssel finns det 30 antijaktlobbyister, som jobbar mot oss.

 

Sju frågor

Vilka är då de viktigaste frågorna som FACE har att hantera just nu?

Torbjörn Larsson listar sju frågor:
• Stora rovdjur, licensjakt på varg.
• Fåglar, skarv, övrig förvaltning av fåglar.
• Vapen: EU återkommer med restriktioner för vapen. FACE undanröjde flera hot mot jägarna.
• Bly i ammunition, förslag på totalförbud, EU tar till exempel inte hänsyn till socioekonomiska frågor.
• Förslaget att tio procent av landytan ska skyddas. FACE undanröjde frågan om jakt och fiske i förslaget.
• IAS, samordning av invasiva arter och sjukdomar (mårdhund, afrikansk svinpest, CWD etc).
• Europeiskt vapenpass och möjligheten att underlätta jägares resor med vapen och ammunition inom •hela EU.

 

• Vilka frågor tror du kommer att vara viktiga på sikt?

– Att positionera jägarna som en del av lösningen på Europas problem vad gäller klimat och den biologiska mångfalden. Att skapa ökad social acceptans för jakt och viltförvaltning är också en tydlig utmaning. Viktigt är också att bli starkare inom vetenskap, opinionsbildning och kommunikation, som bygger på positiva samhällstrender, säger Torbjörn Larsson.

 

• Vilken nytta har den ”vanliga svenska jägaren” av FACE? Hur mäter/ser du resultaten?

– FACE undanröjde, tillsammans med Svenska Jägareförbundet, extrema förslag i vapendirektivet. FACA har förhindrat jaktförbud i strikt skyddade områden, vi har stoppat förbud mot import och export av troféer. Just nu arbetar vi för bra lagar om bly i ammunition. Hygienregler för vilthantering av privatpersoner är också en fråga där vi arbetar. Privatpersoner ska inte omfattas av EU:s detaljerade regler, anser vi.

– Vi jobbar också för att främja flexibilitet i vargförvaltningen. FACE har påverkat EU-parlamentet som till exempel antog en resolution 2017 om att man ska kunna ändra vargens skyddsstatus, från strikt skyddad till förvaltningsbar.

• Om man som enskild jägare vill bidra till att försvara jakten i framtiden, hur ska man göra för att stödja FACE:s arbete mot EU?

– Genom att vara medlem i Svenska Jägareförbundet. Det är endast Jägareförbundet som för svenska jägarnas talan i Europa och FACE.

– Man kan också bidra genom att stödja olika projekt, både med att sprida information och stödja finansiellt. Projekt kan skickas in till FACE Biodiversity Manifesto.

 

Parlament, kommission, råd

För att förstå hur FACE arbetar, och hur slipstenarna dras i EU, är det också viktigt att förstå den Europeiska unionens uppbyggnad. I grunden styrs EU av tre institutioner: Ministerrådet, EU-kommissionen och Europaparlamentet. En generaliserande bild är att det i EU-parlamentet, som utgörs av folkvalda representanter för medlemsstaternas respektive partier, finns en tydlig förståelse och i grunden positiv syn på jakten och jägarna. I EU-kommissionen, som består av icke folkvalda tjänstemän, är läget ett annat. Här är man generellt emot jakt, medan Ministerrådet, som företräder medlemsstaternas regeringar, inte har någon tydlig linje.

FAKTA – FACE

Den europeiska jägarorganisationen FACE bildades 1977 och fungerar som en paraplyorganisation för de europeiska jägarna, genom deras respektive förbund. I dag är jägarorganisationer från 37 europeiska länder anslutna till FACE. Därutöver finns ytterligare sju organisationer med koppling till jakten – exempelvis förbund för vapenhandlare, vapentillverkare och internationella jaktsammanslutningar som Safari Club International och Europeiska bågjägarförbundet – anslutna till FACE.
Inom FACE:s nätverk av medlemmar (37 länder) och associerade medlemmar finns det totalt 3.100 anställda och 70.000 förtroendevalda företrädare.
FACE har ett kontor i Bryssel där 15 anställda arbetar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev