I motionen betonas att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

I motionen betonas att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Foto: Mbe

EU-parlamentet tar åter upp vargproblemet

Europaparlamentet har röstat om en långsiktig vision för EU:s landsbygd. Där ingår problematiken med stora rovdjur, skriver jägarförbundsfederationen FACE i ett pressmeddelande.

Motionen som man röstade om i parlamentet under tisdagen innehåller ett viktigt erkännande av viltförvaltningen och dess sociala, ekonomiska, kulturella och biologiska mångfaldsfördelar.

Den fokuserar också på de ökande konflikterna med stora rovdjur som landsbygdssamhällen står inför.

Nära medborgarna

I linje med Europaparlamentets nyligen antagna motion Skydd av boskapsuppfödning och stora rovdjur i Europa påminner motionen om ”kommissionens ansvar att bedöma framstegen när det gäller att uppnå bevarandestatus och, när så är lämpligt, att ändra arternas skyddsstatus om önskad bevarandestatus uppnås”.

I motionen betonas den så kallade subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

 

FACE-ordförande Torbjörn Larsson. Foto: FACE

– Motionen gör ett utmärkt jobb med att understryka de viktigaste utmaningarna som påverkar Europas landsbygdsområden. Bland dessa utmaningar har samexistens med stora rovdjur blivit en nyckelfråga och genomförandet av artikel 19 i habitatdirektivet måste nu behandlas av kommissionen, efter den senaste begäran från Europaparlamentet, säger FACE:s ordförande Torbjörn Larsson i en kommentar.

Ny EU-resolution om rovdjur och skydd av tamdjur

Motionen bekräftar parlamentets resolution om rovdjur från den 24 november. Den tidigare resolutionen handlade uteslutande om rovdjursproblematiken.

Dagens resolution lyfter rovdjursfrågan som en viktig del i ett större sammanhang för att landsbygden ska kunna utvecklas de kommande decennierna.

Separat omröstning

Stycket om att rovdjurens skyddsstatus ska ändras var föremål för en separat omröstning. 453 röstade för skrivningen, 157 röstade emot att ha med den i sluttexten, 10 avstod.

Resolutionen är icke-bindande, men skickar ytterligare en signal om att rovdjursfrågan är högprioriterad och den sätter ytterligare press på kommissionen att agera.

Europaparlamentet antog följande text

”Europaparlamentet påminner om att stora rovdjur, särskilt vargar, kan påverka jordbrukets livskraft, särskilt i vissa typer av extensivt förvaltade jordbruksmarker med rik biologisk mångfald. Parlamentet noterar att detta belyser behovet av att säkerställa en balanserad samexistens mellan människor och dessa djur på landsbygden.

Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen och medlemsstaterna att vidta konkreta åtgärder för att säkerställa denna samexistens, så att landsbygdsområdenas hållbara utveckling och dynamik inte äventyras, och i synnerhet för att skydda traditionella jordbruksmetoder såsom betesbruk. Parlamentet påminner om kommissionens ansvar att bedöma framstegen med att uppnå bevarandestatus och, när så är lämpligt, att ändra arternas skyddsstatus, om den önskade bevarandestatusen uppnås.

Parlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra till en diskussion om stora rovdjur med aktörer på landsbygden, att ge information om finansieringsmöjligheter för förebyggande åtgärder mot angrepp på boskap och att främja samordnade strategier i medlemsstaterna.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev