Växande vargstammar är ett allt större problem inom EU:s olika medlemsländer. Foto (i hägn): Olle Olsson

Ny EU-resolution om rovdjur och skydd av tamdjur

Premium

Rovdjurs skyddsstatus ska kunna ändras när gynnsam bevarandestatus för en population uppnås. Det anser Europaparlamentet som på torsdagen antagit en resolution om rovdjur och skydd för europeisk djurhållning.

Den antagna resolutionen uppmanar EU-kommissionen att anpassa EU-lagstiftningen för att kunna ändra bilagorna till art- och habitatdirektivet. Parlamentet vill säkerställa att arter listas i enlighet med vetenskapliga och tekniska framsteg.

Arters bevarandestatus ska dessutom kunna bedömas på gränsöverskridande populationsnivå, inte land för land.

Detta är en viktig begäran för landsbygdens intressenter, inklusive jägare, eftersom den strikta skyddsstatusen för vissa rovdjur leder till ett rättsligt och administrativt dödläge i ett ökande antal medlemsstater.

Mindre strikt skydd

I klartext, när en skyddad art har uppnått gynnsam bevarandestatus, GYBS, ska den kunna flyttas till en bilaga med mindre strikt skydd och därmed kunna jagas.

Det ska dock noteras att en flytt av en stor rovdjurspopulation från en bilaga till en annan inte ändrar medlemsländernas skyldighet att säkerställa en GYBS.

Torbjörn Larsson, ordförande i den europeiska jägarförbundsfederationen FACE kommenterar den antagna resolutionen:

Torbjörn Larsson.

– Dagens omröstning är en god nyhet och ännu en tydlig uppmaning till EU-kommissionen att införa ett förfarande för att ändra bilagorna till habitatdirektivet.

Ville utesluta jakt

Det fanns ett förslag om att jakt skulle uteslutas som laglig förvaltningsmetod, detta avvisades dock av en majoritet av EU-parlamentarikerna, rapporterar FACE.

Röstade för

Av de svenska partierna i EU-parlamentet röstade S, M, SD, KD, C och L för resolutionen och en aktiv rovdjursförvaltning.

De svenska S-parlamentarikerna bröt mot den egna gruppen, som med en överväldigande majoritet röstade emot bilageändringar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev