Sommarens torka har fått konsekvenser för älgstammen. Detta då älgkalvvikterna på fällda älgar är ovanligt låga.

Kalv eller kviga? En mycket erfaren jägare friades för misstankar om jaktbrott i en intressant dom i Örebro tingsrätt. Foto: Kenneth Johansson

Erfaren jägare friad från misstankar om jaktbrott

Kalven var lovlig och fälldes med ett välriktat skott. När jaktlaget samlades fanns det tvivel om det var en kalv eller en liten kviga, och för att vara på den säkra sidan anmäldes händelsen till länsstyrelsen som en överskjutning. Det ledde till en polisanmälan där den mycket erfarna jägaren senare åtalades för jaktbrott. 

Det var en bit in i oktober 2023 och älgjakten i licensområdet söder om Örebro hade gått bra. Kvar på licensen fanns två kalvar, och jaktlaget träffades på morgonen den 17 oktober för att förbereda dagens jakt.

En av medlemmarna, en 83-årig jägare som jagat älg i 67 år, fick ett pass där han efter att jakten inletts såg två älgar. Han hade gott om tid och kunde under flera minuter studera älgarna.

En kalv

Att den större var en stor älgko rådde det inget tvivel om, och efter en stund var han också helt säker på att den mindre älgen var en kalv som följde kon.

När jägaren fick chansen att skjuta fällde han kalven.

Det var först när jaktlaget samlades som det uppstod tvivel om det verkligen var en kalv, eller en liten kviga. Jaktlaget bedömde älgen som en fjoling och för att göra rätt för sig kontaktades länsstyrelsen.

En felskjutning

I normala skulle det leda till en avgift, men i stället ledde jaktlagets uppgifter till en polisanmälan om jaktbrott. En åklagare kopplades på och förundersökningen ledde till åtal. För några veckor sedan hölls rättegången i Örebro tingsrätt.

Enligt åklagaren hade jägaren ”brutit mot en för jakten väsentlig bestämmelse i licensen eftersom han fällt en älgkviga, trots att endast jakt på två älgkalvar var tillåten inom det aktuella licensområdet.”

Ett jaktbrott

Åklagaren hävdade under rättegången att mannen begått gärningen av grov oaktsamhet och att han därför skulle dömas för jaktbrott.

Jägaren erkände att han skjutit älgen, men höll fast vid att han trodde det var en kalv.

Flera vittnen kallades in av såväl åklagaren som försvaret. Den vedertagna metoden att undersöka älgens tänder för att bestämma älgens ålder beskrevs ingående för tingsrättens ledamöter. 

Inte utrett

Älgens ålder borde ha varit viktig i sammanhanget, men trots en omfattande utredning kontrollerade Polisen aldrig älgens tänder – eller ålder. 

Uppgifterna att det kan ha varit en vuxen älg har därför aldrig bekräftats.

Nu spelade det i sammanhanget mindre roll.

Tingsrätten nöjde sig nämligen med att konstatera att det var en älgkviga, att den sköts i strid mot regelverket och att det i allt väsentligt gick till så som beskrivits. För tingsrättens dom i målet har de förutsättningarna ingen större betydelse.

Friande dom

Det tingsrätten anser som viktigt i den dom som kom den 7 mars är följande:

”Tingsrätten anser att NN (jägaren, reds. anm.), vid en sammantagen bedömning och utifrån det som framkommit i målet, har vidtagit tillräckliga åtgärder för att försäkra sig om att han skjutit rätt djur. Han har tagit tid på sig och gjort de jämförelser som han har kunnat göra för att försäkra sig om att djuret fick skjutas. I en sådan situation kan han inte anses ha varit grovt oaktsam i sitt handlande. Mot bakgrund av detta ska NN frikännas från åtalet avseende jaktbrott.” 

Domen kan överklagas.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev