Nationalparksprojektet i Vålådalen avslutats efter oenighet mellan deltagande aktörer. Foto: Kjell-Erik Moseid

Det blir ingen nationalpark i Vålådalen

Nationalparksprojektet i fjällområdet kring Vålådalen, Sylarna och Helags avslutas efter många års arbete, utan att någon nationalpark bildas. Oenighet om syfte och mål anges som en orsak.

Naturvårdsverket meddelade under torsdagen att man i dialog med länsstyrelsen i Jämtland avslutar projektet. Oenighet mellan deltagande organisationer anges som ett huvudskäl till de nedlagda planerna.

– Att uppnå enighet om nationalparkens utformning har sedan omstarten av projektet 2017 varit avgörande för att processen ska kunna fortsätta. Det visar sig nu att det förslag till överenskommelse som togs fram i projektet förra året inte stöds av alla organisationersäger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

– Vi går flera erfarenheter rikare ur arbetet, men måste nu konstatera att det inte längre finns förutsättningar för att fortsätta projektet,

 

Svår process

Under processen har samtal förts med organisationer, samebyar, kommuner och näringsliv. Nationalparksprojektets beredningsgrupp har bestått av representanter från Handölsdalens, Tåssåsens och Mittådalens samebyar, Åre och Bergs kommuner, Sametinget, Jämtland Härjedalen Turism, Länsstyrelsen Jämtlands län och Naturvårdsverket.

Projektet har enligt Naturvårdsverket mötts av ett stort engagemang från boende i närområdet och andra intressenter, bland annat skoterföreningar, byalag och turistentreprenörer.

 

Djupt oeniga

Målet har varit att nå en samsyn och full enighet kring förslaget, men så är inte situationen idag.

I februari sa en av de berörda samebyarna nej till liggande förslag på nationalpark.

– Det är naturligtvis tråkigt att det inte blir en nationalpark i området, men arbetet har inte varit förgäves. Dialogen med berörda aktörer för att lösa de utmaningar som finns i området behöver fortsätta, säger Jöran Hägglund, landshövding i Jämtlands län.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev