Nu finns förslag till Jägareförbundets årsstämma om stickprovskontroll i samband med proven i jägarexamen. Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt väntas om proven i jägarexamen

Intensivkurser med löfte om att klara jägarexamen, kursledare och examinator i samma roll.
Frågan om kvalitetssäkring av jägarexamen lär diskuteras flitigt på Jägareförbundets årsstämma där tre motioner tar upp frågan.
– Vi står inför ett vägval, säger Ulf Sterler, utbildningsansvarig i Jägareförbundet.

I dag finns ingen regelrätt kvalitetssäkring av utbildningarna inför jägarexamen. I praktiken kan en utbildning i jägarexamen läggas upp lite hur som helst och av vem som helst.

För jägarexamensproven är Naturvårdsverket ytterst ansvariga. För examinationen svarar Polisen, som förordnar provledare – via jägareförbunden. De båda förbunden utser och utbildar provledare, som är kopplade till en provbana.

 

Inga direktiv

Hur vägen fram till de teoretiska och praktiska proven ska se ut finns det alltså inga direktiv om i dag. Det vanligaste är att en blivande jägare läser en kurs genom ett studieförbund. I glesbefolkade Norrland kan det vara svårt att hitta en person som kan hålla i kursen och en annan person som är provledare. I vissa fall är en del personer både och vilket medfört en livlig debatt internt inom Jägareförbundet.

En del vill ha kvar dagens system eftersom alternativet är att kurser och prov annars riskerar att inte kunna arrangeras.

Samtidigt har Naturvårdsverket fått signaler om läckta teoriprov och fusk. Därför ska nu teoriproven digitaliseras.

I bakgrunden vilar också frågan: blir man verkligen jägare efter en helgkurs?

En del arrangörer av intensivkurser lovar att den som deltar kommer fixa proven, både det teoretiska och det praktiska.

– Tyvärr verkar det genas lite när det kommer till teoriprovet. Naturvårdsverket arbetar just nu med att införa ett digitalt teoriprov, vilket kraftigt minskar möjligheten att gena, säger Daniel Bladh vid Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

 

Kan det bli aktuellt att Naturvårdsverket tar över ansvaret för provledarrollen i samband med jägarexamen?

– Vi har inte diskuterat att förändra i nu gällande struktur. Vi vill hellre att nuvarande provledare inser hur viktig deras roll är för att behålla det förtroende som jägarexamen idag har i övriga samhället. Jägareförbunden har tagit tydligare ställning och visat att man  inte accepterar en fri tolkning av föreskrift och handbok, säger Daniel Bladh.

Jägareförbundet har i dag avtal med 248 provbanor och över 1.000 provledare som årligen prövar 8.000 elever. Ett led i kvalitetssäkringen är att Jägareförbundet, Jägarnas riksförbund, Naturvårdsverket och Polisen kommit fram till att provledarens roll och uppdrag måste göras tydligare.

 

Tidsbegränsade dispenser

För att runda problemet i glesbygden med att få tag på både provledare och kursledare föreslår förbundsstyrelsen i Jägareförbundet att länsföreningarna ska ha möjlighet att utfärda tidsbegränsade dispenser till provledare, så att de även kan vara utbildare. Men en provledare får aldrig, precis som idag, pröva egna elever. Dispenserna ska protokollföras och regelmässigt följas upp av länsföreningen.

Men det finns de som vill gå ett steg längre. Jägareförbundet Blekinge föreslår i en motion till förbundets årsstämma att alla prov ska anmälas i förhand så att stickprovskontroller kan göras vid proven.

– Det är ett vägval som nu kommer ske på årsstämman. Det lär säkert bli diskussion, säger Ulf Sterler, utbildningsansvarig i Jägareförbundet.

 

Två vägar

Ulf Sterler ser med spänning fram emot årsstämman där det lär bli stor diskussion om kvalitetssäkringen av jägarexamen. Foto: Jan Henricson

Han menar att det finns två vägar att gå. Den ena är att försöka strukturera upp proven inom befintligt regelsystem med bland annat uppföljningar och kontroller. Den andra vägen är att ändra lagen och föreskrifterna.

– Att vi ska kvalitetssäkra kunskap är helt klart och då får det inte förekomma att man fuskar, vilket tyvärr händer, säger Ulf Sterler och fortsätter:

– Det handlar om gränsen som samhället sätter på en person innan den har möjlighet att gå ut och jaga.

I det sammanhanget har de så kallade intensivkurserna diskuterats.

 

Undermålig

Svensk Jakt har varit i kontakt med en blivande jägare som nyligen köpte en intensivkurs i jägarexamen.

– Vi gick igenom provfrågorna hemma i arrangörens bostad. En stor del, kanske 70 procent, av frågorna vi gick igenom var också de som kom på provet, säger jägaren.

Han tycker också att utbildningen i den praktiska delen, skytte och säker vapenhantering, var undermålig.

– Arrangören lovade att hjälpa oss fixa jägarexamen på absolut snabbaste sätt.

 

Mycket nöjda kunder

Arrangören uppger för Svensk Jakt att han har mycket nöjda kunder och erbjuder fri träning och fri ammunition till dess man klarar proven.

– Men en del som har svårt för vapenhanteringen har också svårt att bli godkända, säger arrangören, som även förnekar att han visat provfrågorna.

– Jag har tagit frågor från gamla böcker och annat material som jag går igenom, säger han.

Arrangören menar att en del som inte klarar sig blir missnöjda och skyller på arrangören eller provledaren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev