Finns det ”ett svart hål” i Dalarnas vargstam eller handlar det istället frågan om ett svart varginventeringshål? Karta: Rovbase Foto: Olle Olsson

Bristfällig inventering kan leda till svart hål i vargstammen

Det har länge talats om att den svenska vargstammen har ”ett svart hål” i Dalarna.
Svensk Jakts granskning av länsstyrelsernas inventeringar visar att det kan handla om ett svart varginventeringshål.

Inför årets inventeringssäsong har landets länsstyrelser fått instruktioner om att myndigheterna tillsammans med Jägareförbundet ska göra extra insatser i samband med den årliga vinterinventeringen av varg. Syftet är att se hur mycket data som behöver samlas in för att genom fångst-återfångst-modeller kunna uppskatta vargstammens storlek samt undersöka omräkningsfaktorer för varg.

Intensivt i Mellansverige

Den mest intensiva insatsen görs i mellersta Sverige inom och i anslutning till utbredningsområdet för reproducerande vargar. Metoden bygger på att alla vargindivider åtminstone ska ha en chans att bli identifierade, och god täckning av landskapet är därför av yttersta vikt.

Så fungerar skyddsjakten på varg – egentligen

Den här inventeringssäsongen används ett rutnät där länsstyrelsens sökinsats registreras per ruta om fem gånger fem kilometer. Länsstyrelsens sökinsats dokumenteras i databasen Rovbase.

Sökslingor

Ett mål med den extra insatsen är att så många rutor som möjligt ska besökas. Enligt instruktionerna bör körd sträcka i en ruta vara mellan 10 och 25 kilometer, vilket illustreras genom att rutan blir gul- eller grönmarkerad i Rovbase. Alla sökslingor registreras oavsett om de genomförs på snö eller barmark.

Hittills dokumenterade vargrevir i den pågående inventeringen. Källa: Viltskadecenter

Varginventeringen inleddes den 1 oktober och pågår till den 31 mars. Till och med den 28 februari hade den absoluta merparten av rutnätet inventerats i tillräcklig utsträckning.

Utom i Dalarna. Det visar uppgifter från Rovbase som Svensk Jakt låtit Viltskadecenter ta fram. Viltskadecenter har det samordnande ansvaret för rovdjursinventeringarna och det är också de som tagit fram instruktionerna inför säsongens varginventering.

Sämst runt Siljan

Sämst inventerat är centrala Dalarna, alltså området runt Siljan, se bild ovan. Just det område där det uppges finnas ”ett svart hål” i vargstammen.

Men hur det egentligen ligger till med det svarta varghålet är i dagsläget svårt att veta. Med en knapp månad kvar av varginventeringen är det i stället själva inventeringen i området som kan betecknas som ett hål.

Så många vargar missas vid dna-inventering – forskare försöker reda ut

Av instruktionerna för inventeringen framgår att ett hål i rutnätet för varginventering inte bör vara större än fyra närliggande rutor. En snabb kontroll över den hittills utförda sökinsatsen i Dalarna visar att det i nuläget finns hål här och var.

”Olyckligt”

Lena Berg är rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Dalarna. Hon ger sin bild av varför länsstyrelsen ännu inte hunnit inventera varg i enlighet med de instruktioner de har fått.

– Det är olyckligt att det blivit så här men det har varit en ovanligt svår inventeringssäsong. Några förklaringar är att det är ett glest vägnät i vissa delar av länet. Dessutom finns det bommar som vi inte kommer förbi och det har varit glashalt eller tjällossning på skogsbilvägarna under vintern. När det dessutom varit snöbrist har vi heller inte kunnat använda skoter för att inventera, säger Lena Berg.

Hon fortsätter:

– Vi har prioriterat att köra i de områden där vi vet att det finns familjegrupper av varg för att få dessa säkerställda.

• I instruktionerna för årets varginventering framgår att det är i de områden ni normalt inte besöker eller besöker i ringa omfattning som behöver extra insatser.

– Vi har varit i nästan alla områden så det handlar inte om att vi inte varit ute. Det återstår dessutom nästan en månad av inventeringssäsongen och vi har ännu tid kvar för att vara ute och inventera.

• Är det brist på resurser som gör att länsstyrelsen Dalarna inte hunnit inventera ert län lika bra som alla andra länsstyrelser i Mellansverige?

– Vi har många arbetsuppgifter och länet är stort. Jag kan inte bedöma om Dalarna har mindre resurser än andra län men det klart att mer folk i fält skulle göra skillnad.

• Det har pratats om ett svart hål i vargstammen i centrala Dalarna. Är det i själva verket ett svart varginventeringshål vi ser?

– Vargtomt är det inte, det har vi heller inte sagt. Men vi tycker att vi borde ha hittat eller åtminstone fått indikationer om det finns familjegrupper av varg i det här området. Men det får vi inte.

• Kartan över insamlad vargspillning visar även den att få, om ens några, spillningsprover skickats in från centrala Dalarna. Har länsstyrelsen ett bra samarbete med allmänheten så att ni verkligen får in spillningsprover, eller är det så enkelt att det inte finns några vargar och därmed ingen spillning att skicka in?

– Det är väldigt svårt för mig att veta eller att uttala mig om. Det kan vara en kombination av färre vargar och mindre vilja att rapportera in spillning i vissa områden. Totalt sett har det hittills under säsongen analyserats över 700 spillningsprover som skickats in från Dalarna. Men det är främst från det östra och södra området som proverna skickats in.

• Det är en knapp månad kvar av inventeringen. Fixar länsstyrelsen Dalarna inventeringsuppdraget ni ska genomföra?

– Det hoppas jag, säger Lena Berg.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev