Naturvårdsverket betonar att kartstödet inte är juridiskt bindande, utan bara ett hjälpmedel för användarna att informera sig om var det kan finnas våtmarker. Foto: Evgeny Haritonov / Mostphotos

Blyhagelförbudet: Kartor kan eventuellt hjälpa jägare göra rätt

Naturvårdsverket har delredovisat regeringsuppdraget vad gäller kartor för att stötta jägaren i förbudet mot blyhagel. Myndigheten konstaterar att det beroende på uppdragets storlek går att få fram olika material – men att underlaget inte blir juridiskt bindande.

I och med det utökade blyhagelförbudet, som gör det olagligt att använda bly inom 100 meter från en våtmark, har Naturvårdsverket av regeringen fått flera utredningsuppdrag.

Nu har myndigheten delrapporterat uppdraget som handlar om att analysera ”möjligheten att tillgängliggöra öppna data till den som jagar i Sverige angående var det kan finnas våtmarker som omfattas av blyhagelförbudet”.

Kortfattat handlar det om att Naturvårdsverket sett över vilket kartmaterial som kan användas för att underlätta för jägare att se var den får eller inte får jaga med blyhagelammunition.

Tre olika kartor

I rapporten skriver Naturvårdsverket att de ”tar i uppdraget inte fram ett specifikt kartstöd, utan lämnar en bedömning till regeringen om olika alternativ för hur ett tillgängliggörande av öppna data om våtmarker kan åstadkommas. Tre olika typer av möjliga kartstöd beskrivs”.

Naturvårdsverket ska i uppdraget:

  • Analysera möjligheten att tillgängliggöra öppna data till den som jagar i Sverige angående var det kan finnas våtmarker enligt EU-kommissionens förordning (EU) 2021/57 om ändring av den så kallade Reach-förordningen vad gäller bly i hagelammunition i eller kring våtmarker.
  • Översiktligt kartlägga de hittillsvarande erfarenheterna i jämförbara länder av övergång till blyfri ammunition och de eventuella åtgärder som vidtagits för att underlätta övergången.
  • Redovisa förslag på informationsinsatser riktade till jägare i syfte att öka kunskapen om vilka vapen som kan användas med blyfri ammunition samt att informera om de förändringar det innebär för den enskilde jägaren att övergå till blyfri ammunition.
  • Föreslå andra lämpliga åtgärder, t.ex. utifrån erfarenheter från andra länder, för att underlätta för svenska jägare att övergå till blyfri ammunition (t.ex. provtryckning av äldre vapen).

Källa: Naturvårdsverket

Här hittar du redovisningen

”I uppdraget har Naturvårdsverket inhämtat expertbedömningar om olika våtmarkstypers relevans för vattenfåglar. Det går i sammanhanget inte att direkt utesluta några våtmarkstyper, men utifrån sannolikhet att utgöra livsmiljö för vattenfåglar bedömer Naturvårdsverket att områdena kan delas in i tre klasser: a) typisk livsmiljö, b) mer eller mindre sannolik livsmiljö och c) ej sannolik livsmiljö.”

Förbundet förenklar

Jägareförbundets förbundsjurist, Ola Wälimaa förenklar vad Naturvårdsverket konstaterat i sin utredning. Övergripande handlar det om tre kartlager.

Ola Wälimaa.

”1 där man kan utgå från att det är förbjudet, 2 där det kan vara förbjudet eller tillåtet samt 3 där man kan utgå från att det är tillåtet”, skriver han.

Inte juridiskt bindande

Naturvårdsverket betonar att kartstödet inte är juridiskt bindande, utan bara ett hjälpmedel för användarna att informeras om var det kan finnas våtmarker.

Hur arbetet med kartstödet ska fortsätta återstår att se. Naturvårdsverket menar att regeringen kan använda analysen för att avgöra vad uppdraget får kosta.

”Naturvårdsverket förordar inget enskilt av de redovisade alternativen, utan analysen utgör ett underlag för regeringen att bedöma vilka offentliga resurser som bör satsas på ett tillgängliggörande av öppna data om våtmarker som kan underlätta för jägare att efterleva förbudet mot användning av blyhagel”.

Naturvårdsverkets uppdrag

Naturvårdsverket ska enligt regeringsuppdraget ”lämna analyser och förslag med anledning av det utvidgade förbud mot användning av blyhagel i och inom 100 meter från en våtmark som trädde i kraft 16 februari 2023”.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev