Bisam trivs i våtmarker. Foto: Svenska Jägareförbundet – Invasiva arter

Bisamråttan ska inventeras med hjälp av helikopter

Premium

Hur långt söderut har bisamråttan spridit sig i Norrland? Länsstyrelsen i Jämtland ska i november inventera beståndet med hjälp av helikopter.

Bisam är en nordamerikansk gnagare som introducerades i Europa och Asien för pälsens skull. Till Sverige kom arten via norra Finland på 1950-talet, och har sedan dess spridit sig söderut.
Bisam förekommer i Sverige i norra Norrland, och den har länge rapporterats sprida sig söderut med en hastighet av cirka tio kilometer per år. Enligt uppgift från lokala jägare finns den ner till trakterna kring Härnösand.

 

Harpest decimerat antalet

Bisam fanns tidigare i stort antal i Norrbotten, men beståndet har minskat på senare tid. Anledningen anses vara att bisam är känslig för harpest.

– Det har diskuterats om harpestbakterier kan ha bidragit till minskningen, preliminära resultat tyder på det, säger Erik Ågren på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Bisam ska utrotas i Sverige

Beviljats bidrag

Eftersom bisam är en invasiv art har länsstyrelsen i Jämtland äskat pengar från Naturvårdsverket för att kunna inventera bisambeståndet i Ångermanälvens avrinningsområde, inom de tre berörda länen (Jämtland, Västerbotten och Västernorrland).

– Vi fick 410.000 kronor för ändamålet och planerar att börja flyga med helikopter i mitten av november för att inventera bisambeståndet inom de tre berörda länen Jämtland, Västerbotten och Västernorrland. Vi samarbetar med Jägareförbundet och deras personal för invasiva arter. De har kunskapen och material för att kunna ta bort beståndet av bisam, säger Sara Toivanen Jonsson, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Nu vill länsstyrelsen och Jägareförbundets personal gärna att allmänheten och jägarna ger tips om var bisam varit synlig och var de finns någonstans.

Bisam som fångats i fällor. Foto: Svenska Jägareförbundet – Invasiva arter

Tipsa

– Vi tar tacksamt emot alla tips om var det setts eller finns bisam inom hela Jämtland, Västernorrland söder om Höga Kusten samt södra Västerbottens inland ner mot Jämtland. Det går bra att ringa eller mejla oss på 070-3399326 eller på tipsaframmandearter@jagareforbundet.se, säger Fredrik Dahl, vetenskaplig projektledare inom Svenska Jägareförbundet – Invasiva Arter.

 

Stor skada

Den huvudsakliga populationen finns i dag i den sydliga populationsfronten i Västernorrland, söder om Höga Kusten. Risken är stor att bisam kommer fortsätta sin spridning söderut, och om den når de bördiga våtmarksområdena i mellersta och södra Sverige kan den orsaka stor skada på andra arter och på infrastruktur.

– Nederländerna har 420 heltidsanställda yrkesjägare som enbart arbetar med utrotning av bisam, och till en liten del sumpbäver. Enligt deras beräkningar tror de att bisam kommer att vara utrotad från landet inom 10–15 år, säger P-A Åhlén, förvaltningsprojektledare inom Svenska Jägareförbundet – invasiva Arter.

 

Per Andersson

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev