Norrlandsjägarnas populära jaktvilt bisam har förts upp på listan över främmande icke önskvärda arter, meddelar Naturvårdsverket. Foto: Lars-Henrik Andersson

Bisam med på EU:s svarta lista

Sedan den 2 augusti finns det populära jaktviltet bisam med på EU:s lista över icke önskvärda invasiva arter. Om det innebär att några särskilda åtgärder ska sättas in mot den svenska bisampopulationen vet man ännu inte på Naturvårdsverket.

Bisam är en nordamerikansk gnagare som infördes till Europa för pälsens skull. Arten invandrade till Sverige från Finland på 1950-talet, och har sedan dess spridit sig söderut.

I särskilt Norrbotten och Västerbotten förekom bisam i starka stammar och blev därmed ett uppskattat jaktvilt, som företrädesvis jagades i samband med islossningen på våren.

 

Förvånad konsulent

Men sedan några år tillbaka förefaller det som att bisamstammen i de två länen har kraschat, även om den fortfarande förekommer både där och längre söderut.

– Mot bakgrund av det blir jag förvånad över att bisamen kommer med på EU:s lista. Man kan knappast säga att bisamen orsakar några problem här, säger Niklas Lundberg som är jaktvårdskonsulent i Norrbotten.

Men på Naturvårdsverket resonerar man annorlunda. Även om de problem som finns i Nederländerna och Belgien, där bisam sägs underminera dammvallar, har betydelse för EU:s beslut, är bisamen ingen önskad art heller i Sverige.

– Bisam är en främmande invasiv art som förstör miljön för till exempel sjöfåglar genom sin betning av vattenväxter, säger Melanie Josefsson, handläggare på Naturvårdsverket. Bisam kan också bära på sjukdomar som kan slå hårt mot våra inhemska arter.

 

Hanteringsprogram på gång

Melanie Josefsson kan inte idag säga om bisamen kommer att bli föremål för särskilda insatser, likt de åtgärdsprogram som upprättats för att hindra spridning och etablering av mårdhund och mink.

– Först kommer vi att samla information. Utifrån vad som då framkommer tar vi fram ett hanteringsprogram där vi bedömer vad och hur vi ska göra med bisamen, säger hon.

 

Ingen jakt att tala om

Men som sagts tidigare, i stora delar av sitt svenska utbredningsområde verkar bisamen löst EU:s bekymmer utan myndigheters inblandning.

– I Norrbotten har bisamstammen kraschat totalt. Jag tror knappast det är någon som jagar bisam längre, och det är svårt att se vilka negativa konsekvenser arten har här, säger Niklas Lundberg.

– Men, det är en invasiv art och där den förekom i riktigt täta populationer var det i en del fall lite jobbigt. Med tanke på vad som skett med bisamstammen på senare år tror jag ändå inte att den blir särskilt högt prioriterad i arbetet mot invasiva arter, fortsätter han.

Att bisamen nu finns med på EU-listan innebär att privatpersoner inte får sälja eller släppa ut djuret i naturen. Enligt Melanie Josefsson är det emellertid inget som hindrar handel med produkter från arten, till exempel bisampäls.

 

Invasiva arter

Ytterligare tolv nya arter finns sedan den 2 augusti på EU:s lista över invasiva främmande arter i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att sälja eller överlåta:

Nilgås

Sidenört

Smal vattenpest

Röd jättegunnera

Jätteloka

Alligator weed

Jättebalsamin

Japanese stiltgrass

Kamslinga

Bisam

Fjäderborstgräs

Mårdhund

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev