Sårig älgtjur som nyligen fälldes i Bodafors, Småland. Foto: Leif Nilsson

Avliva älg med sårig rygg – så säger lagen

Maria Johansson, biträdande förbundsjurist, reder ut vad som gäller om du som jägare under älgjakten upptäcker och skjuter en älg med sårig rygg.

Maria Johansson.

Maria Johansson. Foto: Madeleine Lewander

– Om det råder jakttid och alla andra regler följs för legal jakt, så är det jakt i formell mening när en älg ”avlivas”. Inom ett älgskötselområde, ÄSO, kan man alltid skjuta en älg till och en älg är aldrig fredad under jakttid och kan aldrig tillfalla staten, utan tillfaller aktuell jakträttshavare. Sedan hanterar man frågan på det sätt ÄSO:t har beslutat om, säger Maria Johansson.

Hon uppger vidare att inom ett licensområde ska avräkning ske på licensen. Skulle licensområdet inte ha tilldelning på aktuell älg ska en polisanmälan göras, eftersom statens vilt har dödats då det är fredat.

 

Ingen fällavgift

Fällavgift ska som regel betalas för älg som avlivats enligt ovan, men om älgen bedöms otjänlig av veterinär eller efter beslut av polisman eller efter intyg av person utsedd av länsstyrelsen så behöver inte fällavgift betalas, uppger Maria Johansson.

Fler älgar med såriga ryggar upptäckta

– Otjänligheten får inte ha förorsakats genom påskjutning eller felaktigt tillvaratagande. Inte heller får otjänligheten vara förorsakad av att eftersöks- eller anmälningsskyldigheten har fullgjorts på ett otillräckligt sätt.

 

Rätt att skjuta

Om du som jägare under säg bockjakten i augusti ser en älg med stora sårskador på ryggen eller har någon annan skada som du bedömer plågar älgen finns en möjlighet att skjuta den enligt paragraf 40c i jaktförordningen. Paragrafen anger att om man anträffar frilevande vilt så skadat eller i en sådan belägenhet att det av djurskyddsskäl snarast bör avlivas, får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på annans mark.

När det gäller paragraf 40c är det alltid upp till den enskilde att göra bedömningen huruvida ett vilt ska avlivas med stöd av paragrafen, en åtgärd som kan utredas av Polisen för att senare avgöra om det var rätt av avliva djuret. Några generella bedömningar finns inte.

 

Här finns mer att läsa om avlivning och avfångning av olika viltarter:

Svåra beslut om angripna tjurar ska skjutas

Avlivning och avfångning (extern länk, pdf hos Jagareforbundet.se)

Avlivning ska anmälas

Du är enligt lag skyldig att anmäla till Polisen, om avlivningen sker under icke jakttid när det gäller statens vilt, samt älg och hjort.

36 § jaktförordningen.  Den som har påträffat ett dött djur av sådan art som avses i 33 § första stycket eller har omhändertagit eller vid annat än tillåten jakt har dödat ett sådant djur ska, utom i fall som avses i 28 d §, snarast möjligt anmäla händelsen till Polismyndigheten, oberoende av vem djuret tillfaller.
Detsamma gäller i fråga om älg eller hjort när djuret är fredat.

Får en markägare veta att ett djur som avses i 33 § har omhändertagits eller påträffats på hans eller hennes marker, är markägaren skyldig att förvissa sig om att en anmälan har gjorts eller själv göra en anmälan. En arrendator och en jakträttshavare har samma skyldighet. Förordning (2014:1232).

Källa: Sveriges riksdag, svensk författningssamling

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev