Ett hondjur blir en ko när hon fått sin första kalv. Efter det är hon en ko resten av livet. Före detta är hon en kviga. Foto: Per Andersson

Älgkor värda att spara

Många älgjägare klagar på en vikande älgstam. I östra Jämtland är stora områden så gott som älgtomma. Ändå fortsätter jaktlagen att skjuta älgkor.

Det går åt många jaktdagar för att få någon älg. Nu för tiden är det mer vanligt att man styckar och delar upp älgarna på flera jägare, i stället för att göra som tidigare, att varje älgjägare fick en halv älg.

I många jaktlag skjuts de älgar som kommer framför bösspipan för att jägarna ska få älgkött i frysboxen. Man skjuter kor med kalvar, kvigor eller vad man tror är kvigor, älgtjurar i alla storlekar.

En stor kviga eller ett ensamt hondjur är det gyllene kapitalet och bör inte skjutas hur som helst.

Ändå klagar många älgjägare på att det blir mindre med älg.

 

Älgkon, det gyllene kapitalet i älgstammen. Foto: Olle Olsson

Kalvningen varierar

Älgforskarna menar att älgkvigor i norra Sverige måste komma upp i en ålder av 3–4 år innan de får sin första kalv.

Ett hondjur blir en ko när hon fått sin första kalv. Efter det är hon en ko resten av livet. Före detta är hon en kviga.

Tiden för första kalvningen varierar i landet men infaller oftast vid 2,5–4,5 års ålder. Skillnaderna beror till största delen hur stor och tung älgkvigan är, och i norra Sverige behöver älgen vara större än i södra Sverige för att få sin första kalv.

Alla älgjägare vet att ett hårt jakttryck på hondjur leder till sämre eller ingen tillväxt av nya älgar.

En kvigas liv

En älgkvigas liv i Norrland under de första åren kan se ut så här.

År 1: Kvigkalv under älgjakten.

År 2: Kviga under älgjakten.

År 3: Kviga under älgjakten.

År 4: Dräktig kviga under älgjakten.

– En älgkviga får tidigare första kalvning normalt i söder, senare i norr.

I södra Sverige 2–3 år, mellan/mitt Sverige 3–4 år, nordligaste Sverige 4-5år, enligt professor Göran Ericsson, älgforskare vid SLU.

 

Ju längre norrut i landet man kommer, desto äldre är älgkvigan när hon sätter sin första kalv. Foto: Kenneth Johansson

Ovanligt med gallko

Enligt tidigare forskning på älg är korna som mest produktiva mellan 4,5 år och 10,5 år. Älgkor i åldern 6,5 till 7,5 år var den åldersgrupp där tvillingfödslar var mest frekvent.

Begreppet gallko, vilket betecknar ett hondjur som inte är fruktsamt, förefaller vara mycket ovanligt.

Älgkor som observeras vara utan kalv har i de flesta fall en annan bakgrund än ofruktsamhet, exempelvis att de har kalvat men sedan förlorat sin kalv. Hos en del älgkor utan kalv kan man vid älgjakten se mjölk i juvret

I Gunnar Markgrens studie 1969 noterades även att många av de hondjur som troddes vara gallkor i själva verket var kvigor.

Kalvar bidrar minst

SLU skriver under rubriken Strategier för beskattning av älg med och utan rovdjur:

”Om det reducerade jakttrycket främst berör vuxna älgkor kan detta helt eller delvis kompensera för effekten av rovdjur på det totala uttaget ur populationen. Älgkalvar utgör den ålderskategori som tillsammans med gamla älgar har lägst reproduktivt värde i populationen, det vill säga de bidrar minst till den framtida produktionen av älg.”

 

Per Andersson

Älgjakt med mycket rovdjur

Utifrån den prognos som beskattningsmodellen (björnprojektet) visar finns det cirka 18 björnar per 1.000 kvadratkilometer, eller 100.000 hektar, i Jämtlands län år 2023.

I Jämtlands län handlar konkurrensen från rovdjur om jaktbart vilt framför allt om den predation av björn på älgkalvar som sker på våren och försommaren.

En studie av björnpredation på älg som genomförts i Dalarna visade att upp till 26 procent av älgkalvarna dödades av björn i områden där björntätheten var hög och älgtätheten måttlig.

Generellt kan ökande rovdjursstammar innebära att jaktuttaget minskar och i områden med svag älgstam kan det påverka möjligheten att bedriva jakt.

Källa: Förvaltningsplan för stora rovdjur i Jämtlands län 2023

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev