Skyddsjaktsbeslutet på skarv lär vara det första inom EU för att förhindra övergödning. Foto: Jan Henricson

50 skarvar får skjutas på Fårö

Länsstyrelsen på Gotland har beslutat att tillåta skyddsjakt efter storskarv vid sjön Ajkesträsk på Fårö.

– Genom att tillåta skyddsjakt och borttagning av bon hoppas vi komma till rätta med den övergödning som skarvarna orsakat, säger Mimmi Skog vid länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Vid ett dialogmöte som genomfördes på Fårö i december framkom det att deltagarna var mycket oroade över de omfattande miljöförändringar som drabbat sjön, vilket också bekräftas av länsstyrelsens egna mätningar.

– Vi kan konstatera att vattenkvaliteten har försämrats markant med kraftigt förhöjda halter av kväve, ammoniumkväve och fosfor. Halterna är även kraftigt förhöjda i jämförelse med liknande insjöar i närheten, säger Mimmi Skog.

 

Jaktledare

Beslutet om skyddsjakt innebär att det till och med den 31 maj 2020 får skjutas 50 skarvar i området.

– För att minimera risken för en ytterligare häckning till våren bedömer vi att borttagningen av bon i kombination med skyddsjakt är det effektivaste sättet, säger Mimmi Skog.

Skyddsjakten ska samordnas med stöd av en jaktledare som utses av Jägareförbundet på Gotland.

 

Unikt beslut

Beslut om att införa skyddsjakt på skarv i syfte att skydda den biologiska mångfalden har endast fattats tio gånger tidigare inom EU. Då har avsikten varit att skydda olika typer av fiskbestånd.

– Så vitt jag vet har det aldrig tidigare införts skyddsjakt för att förhindra övergödning, säger Mimmi Skog.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev