Efter rättegång dömdes jägaren till villkorlig dom och 14.800 kronor i böter. När mannen överklagade till hovrätten undanröjde de den villkorliga domen men höjde böterna till 50 dagsböter à 370 kronor.