fredag 12 april

Opinion

Vår ambition är att en framtida reglering ska möjliggöra upplåtelse av rätt att jaga till privatpersoner och andra, samtidigt som rennäringen kan utvecklas, skriver debattörerna. Foto: Olle Olsson

Debatt: ”Vi socialdemokrater står bakom Renmarkskommitténs förslag”

Vi står bakom Renmarkskommitténs delbetänkande som föreslår några små justeringar i lagtexten för att klargöra hur rättsläget efter Girjasdomen ser ut. Vi vill inte göra stora förändringar i lagarna som berör jakt och fiske i renbetesland innan kommittén är klar med sitt arbete om två år, skriver socialdemokraterna Emilia Töyrä och Isak From.

Varje år ger sig tusentals människor ut i skogen, ut på fälten, ut på fjällen, ut på sjöar och älvar, för att jaga och för att fiska. För att få kött och fisk till sina måltider, för att bibehålla en bra viltstam och för att utöva sin kultur och sitt fritidsintresse.  

De allra flesta följer de lagar och regler kring jakten som finns och är måna om att de djur som finns i naturen ska må så bra som möjligt, innan de ingår som en del av tallriksmodellen.  

Tillsammans med de vilda djuren strövar samebyarnas renar omkring på marker som de nyttjat i generationer. De har invanda rutter och de känner igen platser de sett förut.  

Renarna vet var de hittar mat under alla åtta årstider, de vet var det är bäst att kalva och de vet var det går att finna svalka och skydd mot mygg och knott. 

Står bakom 

Den stundom hett debatterade Renmarkskommittén lämnar den 31 augusti över ett delbetänkande till regeringen, där kommittén föreslår några små justeringar i lagtexten för att klargöra hur rättsläget efter Girjasdomen ser ut. 

Vi står bakom delbetänkandet som är smalt och endast lägger fram få skarpa förslag. Vi vill inte göra stora förändringar i lagarna som berör jakt och fiske i renbetesland innan kommittén är klar med sitt arbete om två år.  

Vi tror också att det är bra att arbetet som kommittén hittills genomfört får diskuteras brett och djupt i samhället innan större förändringar genomförs.

Huvudet i sanden 

Det betänkande med direktiv vi jobbat med är fastställda av tre regeringar, där även nu sittande regering inte på något sätt ändrat direktiven, trots att regeringsmakten innebär den möjligheten.  

Regeringspartierna i kommittén har trots det avvikit från direktiven. Särskilt anmärkningsvärt är att SD, M och KD stoppar huvudet i sanden och reserverar sig mot betänkandet. Något som redan verkar väcka reaktioner mot staten. 

Kan samexistera 

Vi lever i ett fantastiskt fint, avlångt land med stora ytor, men även med en liten gles befolkning då många kommuner har en befolkning under två invånare per kvadratkilometer. Därför tycker och tror vi att vi som lever här kan samexistera och leva tillsammans.  

Vi socialdemokrater står upp för både folkrätten och allmänhetens tillgång till jakt och fiske. 

Hela utredningen 

Den socialdemokratiska inställningen är, efter att ha arbetat i utredningen, att hela utredningen av rennäringslagstiftningen måste beaktas för att få bästa möjliga förutsättningar att åstadkomma en långsiktigt hållbar lösning när det gäller rätt till upplåtelse av småvilt på statens mark ovanför odlingsgränsen. 

Grunden är att vi tycker att staten har ett ansvar för helheten. Staten är den som kan göra relevanta avvägningar för att säkerställa att rennäringen inte i onödan störs av upplåten småviltjakt och jakt och fiske.  

Avgörande hantering 

Vår ambition är att en ny framtida reglering ska möjliggöra upplåtelse av rätt att jaga till privatpersoner, jaktlag, föreningar, sammanslutningar och företagare inom naturturism, samtidigt som rennäringen kan utvecklas.  

Regeringens fortsatta hantering efter överlämnandet av delbetänkandet är avgörande för kommitteens fortsatta arbete, men vi socialdemokrater kommer alltid att väga samman de olika perspektiven. 

Samtidigt tar vi ansvar för att det förtroende som ålagts oss blir väl förvaltat, så också i Renmarkskommittén. 

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.