lördag 7 december

Opinion

”Olust att se I rovdjurens spår”

I rovdjurens spår är inget annat än en partsinlaga för alla dem som tjänar pengar på vargförekomsten, anser debattören. Foto: Mostphotos

I rovdjurens spår är inget annat än en partsinlaga för alla dem som tjänar pengar på vargförekomsten, anser debattören. Foto: Mostphotos

Det var med stor olust vi tittade på första avsnittet av SVT:s program I rovdjurens spår. När vi sedan läste Ola Gerhardssons försvar för programmet ifråga, blev inte olusten mindre.

”Det är inte antalet mular som är problemet”

Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné svarar Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist. Därmed sätter vi punkt för den debatten.

”Nyttigaste köttet kommer från renen”

Tryggve Engelberts debattartikel Stockholmare, EU och MP vill döda samekulturen, var välkommen och bra. Jag skulle vilja lägga till att då det gäller kvalitet och näringsvärde kommer det för människan nyttigaste och välsmakande köttet från just renen.

Anders Lundin är förvånansvärt partisk programledare i den nya SVT-serien ”I rovdjurens spår”.

”Tittarna ska uppleva att programmet står på naturens sida”

I en krönika (30/11) kritiserar Svensk Jakts chefredaktör Martin Källberg SVT:s serie I rovdjurens spår. Ola Gerhardsson, projektledare för programserien, replikerar här på kritiken – och får svar direkt.

”En spade är fortfarande en spade”

Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné riktar i en debattartikel skarp kritik mot Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör. Sundqvist replikerar här på kritiken.

”Kampanjen mot älgen – mönstret känns igen”

Det verkar vara en kraftfull kampanj mot älgen som drivs av skogsindustrins talesmän. Mönstret känns igen.

”Man är ingen jägare om man tar bilen efter viltet”

Jag använder endast bilen när min älghund gått över gränsen till grannmark vid förföljande. Och bara för att kalla in hunden för att avbryta jakten. Tyvärr så verkar det vara okej för många att förflytta sig med bil under jaktens gång.

”Lägg ner utredningen och städa i Västmanlandsfallet”

När nu miljöåklagarens och NOA-polisernas hemliga och ”mycket initierade” källa har avslöjats kan jag konstatera, att ärendet inte har något med illegal rovdjursjakt att göra. Det verkar i stället vara en rent privat hämndaktion. Nu är det dags att lägga ner utredningen och göra ett nödvändigt städarbete.

”Dubbelfel av myndigheter och skogsbruk”

På senare tid har attackerna på älgen ökat lavinartat. Myndighetspersoner av olika slag bedriver någon slags vendetta mot älgen. Men det är ju knappast älgens fel att det ser ut som det gör i skogen.

”Viktigast är var gåsen får skottet”

Det är obestridligt att blyhagel är det effektivaste vid i stort sett all jakt. Den dödande kraften i både det enskilda haglet och svärmen som helhet är i allmänhet betydligt större än i stålhagel.

”Stockholmare, EU och MP vill döda samekulturen”

Det massiva trycket från EU och stockholmare att stoppa reglering av vargarnas numerär måste belysas inte enbart från jägarintresse utan även från Sveriges samebefolkning.

”En spade är en spade och en lögn är en lögn”

I ett blogginlägg på Skogsstyrelsens hemsida går myndighetens generaldirektör Herman Sundqvist till angrepp mot Svenska Jägareförbundet och dess inställning i frågan om viltbetesskador. Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné svarar i en debattartikel.

Lösningen på betesskadeproblematiken är inte först och främst att minska älgstammen, anser debattören.

”Måste vi utrota älgen för att rädda skogen?”

Allt oftare påpekas problemen med betesskador av vilt, framför allt av älg. Den enda lösningen på problemet är enligt företrädare för skogsbruket att minska älgstammen. Jag anser att det finns många andra sätt att minska betesskadorna på tall.

”Jägare vill ha direkt dödande skott”

Jag har mycket dålig erfarenhet av att jaga med annat än blyhagel. Då jag på gåsjakt provade stålhagel blev slutsatsen att det är djurplågeri eftersom dessa alternativ saknar den knall- och falleffekt som blyhagel besitter.

Två krönikor om användande av bil under jakt får kritik av debattören. Foto: Mostphotos

”Ryktesspridning utan fakta”

Jag tycker att en del sprider rykten utan att ha någon fakta bakom orden. Att man hört någon som sagt sig veta eller ha sett något är inte detsamma som en sanning.

”Bilåkande under jakt djupt oetiskt”

Det kommer då och då rapporter om jägare som enligt uppgift använder bil för att genskjuta vilt. Något som både är olagligt och djupt oetiskt.

”Vill Jägareförbundet verka utan att synas?”

Jägareförbundet borde göra mer för att marknadsföra Jägar-SMi jaktskytte, anser Magnus Fabbe Nilsson, styrelseledamot i Jägareförbundet Västra Götaland Väst.

”Viltet glöms ofta bort i debatten”

Det är rätt som Göran Gunnarsson skriver i en replik på mitt inlägg att eftersöken utförs på uppdrag av Polisen. Men visst har uppdraget som eftersöksjägare något med Svenska Jägareförbundets ideella verksamhet att göra.

Uppdraget med trafikeftersök har inget med Jägareförbundets övriga ideella verksamhet att göra, skriver debattören.

”Eftersök vid viltolyckor är inget ideellt arbete”

Att jämföra arvoderade uppdrag av trafikeftersök med ideellt arbete i Jägareförbundet leder fel.

Finns det bland eftersöksjägarna inga viktigare frågor att arbeta med än att höja arvodet, frågar sig debattören.

”Måste eftersöksjägare ha ersättning?”

Ett stort missnöje råder bland eftersöksjägarna i Nationella Viltolycksrådet, NVR. Mest kritik riktas mot att ersättningen är för låg. Har man missad något på vägen?