lördag 20 april

Opinion

Moderaterna anser att det krävs nya tag i vargförvaltningen. Större hänsyn måste tas till människor som bor och verkar där fargarna finns, skriver debattören. Foto: Mostphotos

Debatt: ”Moderaterna vill ha nystart för vargförvaltningen”

För att skapa en acceptans för vargförvaltningen krävs en nystart. Moderaterna är av uppfattningen att vargstammen måste minskas ned till 170 stycken, i linje med riksdagens nedre mål, skriver John Widegren som är partiets landsbygdspolitiska talesperson.

För andra året i rad blir det ingen licensjakt på varg, trots att vargen har gynnsam bevarandestatus.  Nu måste större hänsyn tas till dem som bor och verkar i vargområden. Med fler rovdjur, som etablerar sig i fler områden, ökar samtidigt konflikterna med människan.

Framför allt handlar det om att minska koncentrationen av vargar där den är som högst, men också för att bygga upp acceptansen för den förda rovdjursförvaltningen i hela Sverige.

 

Starkare förankring

Det behövs en starkare lokal förankring vid beslut om jakt på varg. Den framtida förvaltningen behöver bättre harmoniseras med de människor och lokala näringar som påverkas av vargen.

En starkare lokal förankring av beslut om licensjakt och skyddsjakt medför bättre förutsättningar för att uppnå balans mellan att säkerställa en gynnsam bevarandestatus och hänsyn till dem som bor och verkar på landsbygden.

Moderaterna anser att förvaltningen ska utgå från riksdagens beslut om antalet vargar i Sverige, vilken också riksdagen har riktat ett tillkännagivande till regeringen om.

Det är helt avgörande för vargförvaltningens legitimitet att riksdagens vilja också efterlevs i praktiken.

 

Mångfalden minskar

Ett ytterligare problem med täta koncentrationer av varg är att den biologiska mångfalden hotas när vargen river tamboskap. Tamboskapen i öppna landskap är en avgörande faktor för många arter som lever i naturbetesmarkerna eller pollinerar de blommor som finns där.

Om betesdjuren försvinner växer dessa områden igen och den biologiska mångfalden minskar.

 

Missnöjet ökar

EU har bekräftat att Sverige får ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella lokala särdrag vid förvaltningen av de stora rovdjuren. Men när regeringens vargförvaltning inte tar sådana hänsyn breder missnöjet ut sig och risken för en ökad illegal vargjakt är överhängande.

Regeringen och landsbygdsminister Jennie Nilsson måste se till att rovdjurspolitiken faktiskt förhåller sig till den politiken som vi har beslutat om i riksdagen och de möjligheter EU ger, något annat är inte acceptabelt.

Moderaterna kräver en nystart för vargförvaltningen.


John Widegren (M)

Landsbygdspolitisk talesperson

 

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.