Om angrepp från andra vargar hade varit en viktig dödsorsak bland revirhävdande vargar i Sverige så hade detta också framkommit, hävdar artikelförfattarna. Foto: Mostphotos

Debatt: ”Kritikerna har inte läst våra vargrapporter noggrant”

Om angrepp från andra vargar hade varit en viktig dödsorsak bland revirhävdande vargar i Sverige så hade detta också framkommit i materialet bland både radiomärkta och icke-radiomärkta djur, skriver två vargforskare i en replik på en debattartikel där deras resultat ifrågasätts.

I ett debattsvar till vår nyligen publicerade studie om illegal jakt hävdar Karl Erik R att vi bortser från en viktig dödsorsak hos varg, nämligen revirstrider mellan flockar.

Han refererar till en studie i Denali, Alaska, där huvuddelen av all dödlighet orsakas av strider med andra vargar. Han frågar sig hur det kan komma sig att det dör så få vargar av denna orsak här i Sverige, och menar att vi kraftigt har förbisett denna dödsorsak genom att vargarna som blir dödade också blir konsumerade av de angripande vargarna.

 

Eniga om visst

Vi är helt eniga med Karl-Erik R att inom-artsstrider är en viktig dödsorsak i många vargpopulationer. Den kan ibland vara den viktigaste orsaken och utgöra mer än 50 procent av all dödlighet.

Omfattningen av denna typ av dödlighet har dock visat sig vara kopplad till tätheten av varg i området, vilket tillsammans med födomängden (det vill säga hur gott om bytesdjur det finns) styr graden av konkurrens mellan flockar.

Det är också helt korrekt att tätheten av varg i Denali National Park kan jämföras med den i Värmland eller Gävleborgs län. Vad som inte är jämförbart är tätheten av bytesdjur då mängden bytesdjur per ytenhet är cirka 5–6 gånger högre i Skandinavien jämfört med Denali.

Det är just detta förhållande som gör att konkurrensen mellan olika flockar är många gånger starkare i vargpopulationer som inte begränsas av olika typer av jakt i samma utsträckning som i Skandinavien.

 

Viktig bevisföring

Karl Erik R hävdar vidare att forskare både i Finland och Sverige summerar kända dödsorsaker, och sedan antar att övriga dödsfall är orsakade av illegal jakt.

Detta är felaktigt och återigen visar det sig att man inte har läst våra rapporter noggrant. En mycket viktig del i vår argumentation och bevisföring grundar sig på radiomärkta vargar både i Finland och i Sverige, där den verkliga dödsorsaken går att fastställa med säkerhet i de flesta fall.

I detta dataset från Skandinavien (Sverige och Norge) har vi med säkerhet kunna fastställa dödsorsaken på fler än 70 radiomärkta vargar.

I detta material har vi inget fall där en varg har dött till följd av angrepp från andra vargar. Och i den totala databas som innehåller fler än 900 döda vargar under perioden 1977 till 2020 finns endast två dödsfall som bedöms vara orsakade av annan varg.

 

Med ljus och lykta

Om angrepp från andra vargar hade varit en viktig dödsorsak bland revirhävdande vargar i Sverige så hade detta också framkommit i materialet bland både radiomärkta och icke-radiomärkta djur.

Men likt sina föregångare på denna debattsida så söker Karl Erik R med ljus och lykta efter alternativa förklaringar till vår samlade slutsats, att den illegala jakten under det senaste decenniet har varit den viktigaste dödsorsaken i den svenska vargpopulationen.

 

Håkan Sand

Olof Liberg

Grimsö Forskningsstation, Sveriges lantbruksuniversitet

 

Fotnot: Med denna artikel sätter redaktionen punkt för debatten mellan Karl Erik R och vargforskarna för den här gången.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.