Jägarna är en resurs som kan organiseras som en del i förvaret av landet, skriver debattören. Foto: Martin Källberg

Debatt: ”Jägare kan organiseras som en del av det militära försvaret”

Genom att integrera Sveriges jägare i territorialförsvaret, skulle den svenska försvarsförmågan öka till en låg kostnad och på kort tid. Jägare har alltid tillgång till vapen, ammunition, utrustning och kan med rätt förberedelser ha mycket kort aktiveringstid.

I dagsläget är inte svenska jägare en del av det militära försvaret. Samtidigt går den svenska upprustningen långsamt. Detta trots att Försvarsmakten bedömer att Ryssland kan genomföra omfattande operationer kring Östersjön redan om två år samt öppna en andra front, exempelvis mot Finland, om sex till åtta år. Utöver det ser vår Natoanslutning att blockeras på obestämd framtid.

Genom att integrera Sveriges jägare i territorialförsvaret, skulle den svenska försvarsförmågan öka till en låg kostnad och på kort tid. 

Välutrustade och välutbildade

Svenska jägare är välutbildade skyttar, välutrustade med handeldvapen, mörkermateriel och kommunikationsutrustning. De har en stor lojalitet mot sin hembygd och god kännedom om den lokala terrängen.

Det finns idag cirka 300 000 jägare i Sverige, varav cirka 150 000 är organiserade nationellt under Svenska Jägareförbundet.

Denna potentiella resurs skulle vid höjd beredskap eller krig kunna lösa skydds- och bevakningsuppgifter av lokala skyddsobjekt eller andra viktiga platser.

Vägspärrar och fältarbeten

Det skulle kunna handla om att sättas in vid vägspärrar, ytövervakning, logistik, fältarbeten, motstånd bakom fiendens linjer och/eller förstärka Hemvärnet eller Polisen för olika uppgifter.

Genom att planera, organisera och förbereda svenska jaktlag i försvarsplaneringen, kan övriga militära resurser frigöras till andra uppgifter.

Exempelvis kan Hemvärnets insatskompanier omlokaliseras dit behovet av eldkraft är större.

En bra organisation

Jägarna kan organiseras på samma sätt som vid jakt, det vill säga i sina respektive jaktlag, där jaktledaren (tillika gruppchef) leder verksamheten.

Jaktvårdskretsen leder sina ordinarie jaktlag och motsvarar därmed plutonsledning. Länsföreningen motsvarar därmed kompaniledning.

Dessutom har jägare ett stort kontaktnät ut i lokalsamhället och kan således bidra med ytterligare resurser till det militära försvaret.

Vid aktivering/mobilisering underställs länsföreningarna hemvärnsbataljonerna.

Snabbt på plats

Jägare har alltid tillgång till vapen, ammunition, utrustning och kan med rätt förberedelser ha mycket kort aktiveringstid.

Egna kläder, utrustning, vapen och ammunition nyttjas vid aktivering. Enhetlig armbindel och huvudbonad tilldelas, alternativt svensk uniform.

Dessutom har jägare ett stort kontaktnät ut i lokalsamhället och kan således bidra med ytterligare resurser till det militära försvaret. Exempelvis grävmaskiner, motorsågar för fältarbeten med mera. Ammunitionsförsörjning genom jaktbutikerna som kopplas till totalförsvaret och att dessa ska lagra en viss mängd ammunition.

Möjliga lösningar

Genom att knyta vapenlicens till försvarsplikt kan man exempelvis reglera avtal om att vapnet och personen ska stå till tjänst i denna ”Landstorm” vid händelse av krig.

Totalförsvarsplikten som gäller i dag innebär att alla svenska medborgare ska bidra till landets försvar vid behov.

Förberedelser och utbildning i fredstid kan bygga på frivillighet, där frivilligavtal skapas med en årlig befattningspeng.

Anpassad utbildning

Med frivilligavtal kan jägare erbjudas en anpassad Grundläggande försvarsutbildning för frivilliga, GU-F, inklusive skyddsvaktsutbildning och därefter kompletterande utbildningar.

Man kan också lägga in utbildningsmoduler i utbildningen för jägarexamen, samt ett digitalt kursutbud med relevanta kurser. 

Genom att föra en öppen, lösningsorienterad dialog kan möjligheterna och utmaningarna med att involvera jägarna i det militära försvaret och arbeta mot en lösning som stärker vårt försvar här och nu.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.