torsdag 22 februari

Värmlands landshövding besviken

Kenneth Johansson tycker det är positivt att Naturvårdsverkets beslut möjliggör vargjakt, men han är besviken över att verket inte lyssnat på synpunkterna om vilka miniminivåerna ska vara.

Kenneth Johansson, ordförande för mellersta rovdjursförvaltningsområdet och landshövding i Värmland är besviken.
– Det blev som jag befarade.
Även i Uppsala län är besvikelsen stor.

Naturvårdsverket har idag fattat beslut om hur många vargar och björnar det minst ska finnas i varje län. 
– Jag är besviken, visserligen så möjliggör Naturvårdsverkets beslut licensjakt på varg och för ett län som Värmland är det positivt. Men jag är mycket besviken att Naturvårdsverket valt att bortse från den regionala processen. Vi har i viltförvaltningsdelegationerna lagt ner mycket arbete för att ta fram ett förankrat konstruktivt förslag och det har man inte lyssnat på. Däremot så har Naturvårdsverket i sina inriktningsmål tagit med våra förslag, säger Kenneth Johansson.

Tråkigt och bekymmersamt
Han tycker beslutet är både bekymmersamt och tråkigt.
– Men nu måste vi förhålla oss till beslutet och göra det bästa. För Värmlands län finns förutsättningar för licensjakt i vinter, men det är många hinder på vägen dit med överklaganden och annat, men ett steg har tagits mot vargjakt och det är ljuset i tunneln. Värmland är det överlägset vargtätaste länet, vi lyckades få acceptans för sju vargföryngringar i viltförvaltningsdelegationen och nu blev beslutet elva vargföryngringar.

Uppsala län kritiskt
Även landshövdingen i Uppsala är starkt kritisk till beslutet.
Länsstyrelsen i Uppsala län anser att beslutet kraftigt motverkar riksdagens beslut om ökat regionalt inflytande över rovdjursfrågorna.
– Beslutet riskerar att allvarligt skada förtroendet för rovdjurspolitiken och de rovdjursansvariga myndigheterna, säger Peter Egardt, landshövding i Uppsala län.
Knutet till varje länsstyrelse finns en viltförvaltningsdelegation med politiker och representanter från olika organisationer som berörs av rovdjursfrågan. De åtta viltförvaltningsdelegationerna som ingår i det så kallade mellersta rovdjursförvaltningsområdet har tillsammans tagit fram en plan för hur de nationellt satta målen för rovdjur i Sverige ska kunna uppnås. Delegationerna har också kommit överens om en fördelning av antalet individer mellan länen.

Går emot delegationen
Så här skriver länsstyrelsen i Uppsala län i ett pressmeddelande:
”Det beslut som Naturvårdsverket idag har fattat går emot delegationernas egna beslut, bland annat i hur rovdjuren ska fördelas mellan länen. Delegationerna har föreslagit att län där det i dagsläget inte finns varg ska ha vargföryngringar i framtiden. Detta för att avlasta de län där koncentrationen av varg är som störst. Naturvårdsverkets beslut innebär istället en fördelning enbart mellan de län som i dagsläget har vargfamiljer. Detta trots att riksdagens beslutade rovdjurspolitik är inriktad på en ökad spridning.”
– Det är svårt att förstå hur Naturvårdsverket har resonerat när de kör över viltförvaltningsdelegationernas förslag. Beslutet undergräver riksdagens ambition om en ökad regionalisering. Det vill säga att besluten ska tas så nära de berörda människorna som möjligt, säger Peter Egardt.
Landshövdingarna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har haft dialog med Naturvårdsverket under hösten och försökt påverka beslutet. De har också skickat en gemensam skrivelse till regeringen.
Här kan du läsa pressmeddelandet från Uppsala län.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev