lördag 22 juni

Ta vara på björnköttet!

De stora rovdjuren, vildsvin, sälar och skarvar och den problematik som är kopplad till dessa viltarter är som vanligt ett kärt motions­ämne. Ett par motionärer vill också öka tillgången på björn- respektive vildsvins­kött för konsumenterna.

 

Det är Isak From (S) som konstaterar att kedjan från skjuten björn till livsmedel blivit så lång att köttet från skjutna björnar hinner förstöras innan alla tillstånd och intyg utfärdats.
Björnkött är efterfrågat, men på grund av allt krångel har flera producenter slutat förädla svenskt björnkött. I stället importeras björnkött från Finland och Ryssland.

Motionären vill nu att en enda myndighet, förslagsvis läns­styrelsen, får huvudansvaret för tillståndsgivningen och att besiktningen av björnen ska kunna ske i kylrum på ett godkänt slakt­eri.

 

Enklare med vildsvin

Samme motionär vill också göra det enklare för jägare att sälja vildsvinskött till vänner och bekanta utan att först behöva skicka vildsvinen till en vilt­hanteringsanläggning. Genom att utbilda berörda jägare kan man säkerställa att rätt prover tas och skickas vidare för trikintest, heter det i motionen.

Även Sten Bergheden (M) oroas över den besvärliga kontrollproceduren och att Livsmedelsverkets föreskrifter riskerar skapa så mycket extraarbete för jägaren att denne hellre avstår från att skjuta vildsvin. Möjligheterna att förenkla reglerna för hantering av vild­svinsprodukter bör ses över, skriver motionären.

Peter Hultqvist med flera (S) vill starta ett försök med lokal rovdjursförvaltning och Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (båda M) vill att fäbodbrukare ska få samma rätt som de som har sina djur inhägnade att uppdra åt andra att skydda djuren vid rovdjurs­angrepp.

 

Vill begränsa vargstammen

Matilda Ernkrans med flera (S) vill begränsa vargstammen i de områden där det idag finns konflikter men hålla fast vid en långsiktig miniminivå på 200 vargar. Motionärerna vill också öka det lokala inflytandet över vargförvaltningen och avblåsa projektet med utsättning av varg.

Ulf Berg med flera (M) vill också ha en förändrad rovdjurs­politik när det gäller vargen och att jakt prioriteras där det finns ett utbrett fäbodbruk och i områden där tamboskap attackeras upprepat.

Gunnar Sandberg, Isak  From och Marie Nordén (alla S) vill tillåta åteljakt på björn i alla län som har licensjakt på björn. Det vill också Sten Bergheden (M).

 

Åteljakt på björn

Flera motionärer vill öka vild­svinsjakten för att minska vild­svinsskadorna. Gustav Nilsson och Betty Malmberg (båda M) vill underlätta möjligheterna att bedriva vildsvinsjakt med särskilda jaktmedel som bildförstärkare och rörlig belysning.

Katarina Brännström (M) vill se fler typer av fällor som fångar vildsvinskultingar och att fler upplåter sin mark för vildsvins­jakt.

Walburga Habsburg Douglas och Christian Holm (båda M) vill initiera ett forskningsprojekt för att skaffa större kunskap om vildsvin och finna effektiva metoder för att reglera vildsvins­stammen till en hållbar nivå.

 

Säl och skarv

Det är få fiskare som vill ägna sig åt skyddsjakt på säl eftersom den ofta är både tidsödande och svår, skriver Per-Ingvar Johansson och Anders Åkesson (båda C). Motionärerna vill att även annan jakt än så kallad skyddsjakt ska tillåtas.

Krister Hammarbergh (M) påpekar att gråsälen bara är en av två vanliga och ökande säl­arter. Den andra är vikaresälen. Motionären vill därför tillåta skyddsjakt på vikaresäl i Norrbotten och Västerbottens län och i allt vatten i de berörda länen, inte bara i de särskilda skydds­områdena.

Krister Örnfjäder (S) menar att de jaktmetoder på säl som idag är tillåtna är otillräckliga och att de kvoter som tilldelas vid skyddsjakt därför inte kan fyllas. Motionären anser att jakt­metoderna behöver ses över och skyddsjakten intill fasta fiskeredskap utökas.

En översyn av skyddsjakten på säl och skarv efterlyses också av Annicka Engblom, Mikael Cederbratt och Anne Marie Brodén (alla M). Ska regeringens ambition om en levande havs­miljö tillsammans med ett levande, kustnära fiske uppfyllas, måste en balans uppnås mellan fiskbeståndens återväxt, sälarnas och skarvarnas antal och yrkes­fiskarnas fångst­möjlighet­er, skriver motionärerna.

 

Motionerna i sin helhet finns att läsa på www.riksdagen.se

 

Läs mer om höstens riksdagsmotioner om jakt:

Jaktvapen ointressanta för kriminella

Förbud, förbud, förbud…

Ta tag i djurrättsbrotten!

Övriga jaktrelaterade motioner i korthet

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev