söndag 19 maj

Förvaltningsrätt underkänner selektiv vargjakt

Stockholms förvaltningsrätt upphäver Naturvårdsverkets beslut om selektiv och riktad jakt efter varg i februari tidigare i år. Förvaltningsrätten bifaller därmed Naturskyddsföreningens, Rovdjursföreningens och Världsnaturfondens överklaganden.

 

Naturvårdsverket beslöt den 30 januari om selektiv och riktad jakt efter varg 2013 i åtta utpekade revir. Syftet med jakten var att minska inaveln för att den svenska vargstammen ska uppnå gynnsam bevarandestatus.

Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden har överklagat beslutet och yrkat att Naturvårdsverkets beslut upphävs och att förvaltningsrätten inhämtar ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Kammarrätten i Stockholm beslöt den 6 februari 2013 att det överklagade beslutet inte får verkställas i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande i målet (inhibition).

 

Kan vara av vikt för framtida vargjakter

Förvaltningsrätten prövar sakfrågan i målet även om jaktperioden i det överklagade beslutet har löpt ut, eftersom det kan antas vara av vikt för eventuella framtida beslut om jakt efter varg.

Stockholms förvaltningsrätt skriver Enligt art- och habitatdirektivet är varg en art av gemenskapsintresse som åtnjuter ett strikt skydd. Jakt efter varg får endast ske om förutsättningarna för undantag i artikel 16 i direktivet är uppfyllda. Det krävs att det inte finns någon annan lämplig lösning för att uppnå syftet med jakten, att jakten inte förvärrar vargstammens ogynnsamma bevarandestatus och att jakten sker under strängt kontrollerade förhållanden, selektivt och i begränsad omfattning.

Förvaltningsrätten finner att jakten inte förvärrar vargstammens ogynnsamma bevarandestatus och att den sker under strängt kontrollerade förhållanden. Däremot finns det andra lämpliga lösningar som är mindre ingripande än selektiv och riktad jakt efter varg för att uppnå syftet att minska inaveln i den svenska vargstammen.

 

Fler vargar istället för jakt

Stockholms förvaltningsrätt förordar istället lösningar som till exempel flytt av genetiskt värdefulla vargar till Mellansverige, flytt av vargar mellan den rysk-finska och den skandinaviska vargstammen och utplacering av vargvalpar från djurparker. Att forskning visar att den seleketiva vargjakten tillsammans med utsättning av varg skulle förstärka vargstammens genetik är inget som förvaltningsrätten tar hänsyn till.

Vidare finner förvaltningsrätten att beslutet inte uppfyller villkoren att jakten ska ske selektivt, i begränsad omfattning samt i en begränsad mängd. Samtliga kriterier i artikel 16.1 e) i art- och habitatdirektivet för att tillämpa undantaget är således inte uppfyllda. Det överklagade beslutet upphävs därför, skriver Stockholms förvaltningsrätt.

 

Läs även:

Länsordförande sågar vargdom

Sprängare: ”Inte värdigt för ett rättssamhälle”

KD-kritik mot Naturskyddsföreningen

 

{DynamicContent:[Modul] Webbfråga}

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev