lördag 20 april

Åtta viktiga jaktfrågor

Så tycker partiledarna om våra åtta jägarfrågor.

Blir det någon vargjakt och behövs en ny myndighet för jakt- och viltförvaltning? Svensk Jakt har ställt åtta aktuella jägarfrågor till partiledarna.

När det gäller första frågan om en ny myndighet för jakt och viltförvaltning med placering utanför Stockholm ser Moderat­erna, Kristdemokraterna och Centerpartiet positivt på förslaget. Socialdemokraterna och Folkpartiet har inte tagit ställning, även om de förras talesperson Helén Pettersson i en tidigare intervju (Svensk Jakt nr 8) uttryckte att det är ”intressant och värt att titta på”.
Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot. Vänsterpartiet ser inga skäl att ändra dagens ordning och det var Miljöpartiet – som ju i sig är ett storstadsfenomen – som räddade Naturvårdsverket kvar i Stockholm, när en utlokalisering till Östersund var aktuell under förra socialdemokratiska regeringen.

Ansvaret för jaktfrågorna
När det gäller vilket departement som ska ha ansvaret för jaktfrågorna är Centern och Folkpartiet glasklara över att det ska vara Landsbygds­departementet. Kristdemokraterna vill inte ha någon förändring av ansvarsfördelningen. Moderaterna svarar något undvikande att den nya viltmyndigheten först måste komma på plats innan man tar ställning.
I händelse av valseger lovar Social­demokraterna att se över departements­strukturen. Miljöpartiet och Vänsterpartiet förordar Miljö­departementet.

Ont om förenklingar
Foto: Tero NiemiBara tre partiledare kommer med något matnyttigt ifråga om hur jaktlagstiftningen ska kunna förenklas. Centern tycker det är självklart att man ska få skydda sina tamdjur och vill ha förenklingar i paragraf 28 i jaktförordningen.
Moderaterna ser behov av mer effektiv handläggning när det gäller jakttider och jakt på allmänt vatten.
Ifråga om övervakning av vilt kan det också behövas undantag från kamera­övervakningslagens tillstånds­plikt. Vänsterpartiet vill ha förenklad skyddsjakt med snabbare beslut enligt Vargkommitténs förslag. Övriga partier passar i frågan.
Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till licensjakt på varg medan övriga partier är för. Moderaterna vill ha både en förenklad hantering av skyddsjakt och en riktad, selektiv jakt. Socialdemokraterna ser det som fullt möjligt att genomföra en för­valtande jakt i de områden där problem­en med stora rovdjur är störst.

Svårt för funktionsnedsatta
De rullstolsburna har det inte lätt. Trots dispens att jaga från terrängfordon får de bara jaga sju viltarter medan andra jägare får jaga enligt jakttabell. Bara tre partier stöder ograverat de rullstolsburna i denna fråga. Socialdemokraterna svarar att de vill underlätta för rullstolsburna att kunna jaga på samma villkor som andra jägare och Kristdemokraterna vill ompröva nuvarande regler.
Övriga irrar bort sig i utredningar och bestämmelser. Miljöpartiet oroar sig över att terrängfordon kan skada naturen och Vänsterpartiet anser det inte ens diskriminerande att en handikappad person får jaga efter reducerad jakttabell!

Säl och skarv – inga problem?
Vänsterpartiet och Miljöpartiet ser inte så stora problem med ökningen av säl och skarv. Vänsterpartiet anser dock att skyddsjakt på dessa arter självfallet ska vara möjligt och av ungefär samma uppfattning är också Folkpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Övergödningen av havet betonas som ett stort problem.
Centern vill se över EU:s art- och habitatdirektiv, så att det kan anpassas efter regionala skillnader och Moderaterna säger sig förbereda ett förslag om licensjakt på säl för att minska sälskadorna.
På frågan om de som bor, arbetar och betalar skatt i Sverige också ska ha förtur vid upplåtelse av småviltjakt på statens mark i fjällen svarar Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna obetingat ja.
Allianspartierna svävar här på målet och Kristdemokraterna påstår till och med att Jordbruksverket i sin utvärdering inte kunnat på­visa några störningar eller negativa konsekvens­er, vilket är helt fel. Jordbruksverket konstaterade att ortsbefolkningen fått försämrad tillgång till jakt. Däremot föreslog man inga förändringar i nuvarande regelverk, vilket är en helt annan sak.

MP sticker ut
Det råder stor politisk enighet om att Jägareförbundet fortsatt ska anförtros det så kallade allmänna uppdrag­et och att arbetet ska finansieras genom Viltvårdsfonden. Nästan alla tillfrågade konstaterar att Jägare­förbundet gör ett bra arbete.
Det enda parti som sticker ut i denna fråga är Miljöpartiet, som tycker att det är en märklig konstruktion att lägga viktiga samhällsuppgift­er på en enskild organisation.
Miljöpartiets svar, som undertecknats av språkröret Åsa Romson, illustrerar möjligen divergerande åsikter inom partiet, eftersom förra språkröret Peter Eriksson i en intervju i Svensk Jakt (nr 8) inte hade något att invända mot Jägareförbundets allmänna uppdrag, ej heller finansieringen av detta.

Så gjordes enkäten

För att garantera den politiska giltigheten ville vi att svaren skulle ­undertecknas av ­respektive partiledare; en ordning som också alla accepterat.
Jimmie Åkesson (SD) besvarade inte enkätfrågorna inom angiven tid. Efter Svensk Jakts publicering återkom Åkesson med svar på frågorna – svar som kan läsas här.

Enkäten är sammanställd av Bernt Karlsson & Martin Källberg

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev