tisdag 28 maj

Jakt & prylar

Försök til ett Swenskt Skogs- och Jagtlexicon.

Försök til ett Swenskt Skogs- och Jagtlexicon.

Första boken om jakt- och viltvård

Premium

Magnus Hendric Brummer föddes 1735 i Nors socken i Värmland. Han kom som student till Uppsala under en tid när det tack vare en viss Carl von Linné (även om han då ännu inte blivit adlad) rådde högkonjunktur för naturvetenskap. Brummers studenttid varade dock inte så länge.

 

Han inledde istället en militär karriär vid Västgöta kavalleriregemente, deltog i fälttåget i Pommern och ådrog sig en krigsskada som delvis invalidiserade honom. Han erhöll löjtnants titel och pensionerades 1770. Med placering på Uddaveka frälsehemman vid Suseån fick han några år senare en tjänst som överjägmästare i Halland. Det var en slags försörjningsinrättning för sådana som skadats i rikets tjänst. Brummer var svårt halt.

I sitt nya ämbete började Brummer skriva. Han kom som främling till Halland men lärde känna landskapet genom att beskriva dess topografi och natur. Han var starkt emot det allmänna bruket att bränna ljunghedar och försökte finna lösningar på problemet med flygsand. Brummer var också en stor samhällsdebattör, men det som framförallt bekymrade och engagerade honom var tidens misshushållning av skog och vilt.

 

Andra och sista tryckta verk

Hur det dåliga skogstillståndet skulle kunna förbättras och stammarna av villebråd förökas gav också Brummer vägledning om i sitt största och viktigaste arbete: ”Försök til et Swenskt Skogs- och Jagtlexicon”. Det var hans andra och sista tryckta verk. Boken utkom 1789. Året efter dog Brummer, vars lexikon är den första handbok som skrivits om jakt- och viltvård i vårt land.

1789 var också ett märkesår på annat sätt. Det var då Gustaf III gav bönderna jakträtt på egen mark. Reformen innebar en omvälvande förändring av de jakträttsliga förhållandena, men eftersom Brummer slutförde sitt arbete 1788 missade han att få med någonting om det i sitt lexikon. Det är ändå intressant att notera att högviltets tillbakagång var ett faktum långt innan Gustaf III:s reform och alltså inte ett resultat av densamma, som senare historieskrivning gjort gällande.

 

Nyutgåva

En nyutgåva av Brummers bok, där originalupplagans svårlästa frakturstil transkriberats, har genom Kungliga skogs- och lantbruksakademiens försorg sett dagens ljus. Boken inleds med en essä om författaren av Kerstin Ekman samt en artikel av viltforskarna Roger Bergström och Kjell Danell, som sätter in Brummer och hans bok i ett historiskt perspektiv.

Försök til ett Swenskt Skogs- och Jagtlexicon” kan beställas från Föreningen Skogen, e-post: info@skogen.se. Priset är 200 kronor för icke medlemmar och 170 kronor för medlemmar, plus frakt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay