Djurägare är enligt lag skyldiga att se till att ett skadat eller sjukt djur snarast får nödvändig vård eller avlivas. Foto: Jan Henricson

Protest mot utredningsförslag: ”Lämnar svenska hundägare skyddslösa”

Svenska hundägare kan bli lagbrytare om förslaget att ändra statens åtagande från att tillhandahålla veterinärvård till att ge ”veterinär service” går igenom. Det skriver Svenska Kennelklubben i sitt remissvar till en statlig utredning.

Utredningen ”Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård” vill reducera statens ansvar att ge veterinärvård oavsett tidpunkt på dygnet om det finns djurskyddsskäl. I stället ska det finnas en skyldighet att under nattetid ge veterinär service på telefon, dock endast för lantbrukets djur.

Sällskapsdjur ska enligt utredningen vara hänvisade till de privata alternativ som finns.

Bristfällig tillgång

– Vi har redan en bristfällig tillgång till akutvård i stora delar av landet och att i detta läge föra fram ett förslag som i än högre grad överger smådjuren är mycket provocerande, säger Kees de Jong, vd för Svenska Kennelklubben, i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

Kees de Jong.

– Min tolkning av förslaget är att veterinärbristen bland annat ska lösas genom att nedprioritera smådjursägarnas möjlighet till adekvat hjälp i akuta situationer. Förslaget lämnar svenska hundägare och uppfödare skyddslösa. Våra medlemmar vill ta ansvar för att deras hundar får vård i akuta situationer och det finns det dessutom lagkrav på. Det går inte ihop.

Tungt ansvar

SKK förklarar: Enligt djurskyddslagens 4 kap. 1 § är djurägare skyldiga att se till att ett skadat eller sjukt djur snarast får nödvändig vård eller avlivas. Som ett exempel uppstår komplikationer vid ungefär fem procent av alla valpningar, något som kan kräva ett akut kejsarsnitt.

Tvingande jour

Några tvingande krav på privata aktörer att ha jour vill dock utredaren inte se. Ansvaret läggs i stället tungt på de enskilda djurägarna:

”Utredningens bedömning är att ett mer begränsat statligt åtagande för veterinär service kan leda till bättre förutsättningar för privata aktörer att både förlänga öppettider och hålla beredskap dygnet runt. Förslaget kan också bidra till att djurägare och försäkringsbolag ställer tydligare krav på privata aktörer”, skriver utredaren Märit Bergendahl.

Hämmad tillväxt

Tvång på jour skulle dels kunna få enskilda veterinärer att lämna yrket, dels skulle det kunna hämma tillväxten i veterinärbolagen om ägarna försöker hålla nere storleken på verksamheten för att undvika jourskyldighet, anser SKK.

Så ser marknaden ut

Över hälften av den svenska veterinärvårdsmarknaden kontrolleras av två koncerner, varav det ena bolaget ägs av det amerikanska multinationella bolaget Mars Inc och det andra har investmentbolaget EQT som största ägare.

Distriktsveterinärernas omsättning har minskat över tid och utgör mellan fem och tio procent av den totala marknaden. Distriktsveterinärernas jourärenden domineras av hästar och sällskapsdjur.

Källa: Svenska kennelklubben, SKK

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.