Vid grytanlagsprov testas under kontrollerade former om en hund är lämplig för grytjakt. Foto: Olle Olsson

Ännu oklart om grytanlagsproven

Premium

Den 1 april träder den nya djurskyddslagen i kraft. Då ska även en ny djurskyddsförordning med föreskrifter finnas på plats. I den kommer det att framgå om det blir ett undantag för grytanlagsprov, som kan bli föremål för ny utredning.

I juni 2018 klubbade riksdagen en ny djurskyddslag, som hade sin grund i en utredning som var klar i december 2011. Nytt i lagen är bland annat ett skärpt förbud mot djurs lidande vid provverksamhet. Det gjorde att grytanlagsproven med levande grävling åter igen ifrågasattes.

Regeringen har dock möjlighet att i djurskyddsförordningen meddela ett undantag för grytanlagsprov.

– Om man gör ett undantag kommer förbudet mot lidande inte att gälla vid grytanlagsproven. Beslut om undantag måste komma innan lagen träder i kraft den 1 april, säger Eva Kalling Lundberg vid rättsavdelningen på näringsdepartementet.

 

Ny regering

Regeringen skrev i sin proposition om ny djurskyddslag (2017/18:147) att man ville utreda grytanlagsprovens för-och nackdelar och om det finns andra alternativ än att använda levande grävling, samt konsekvenserna av ett förbud mot proven.

– I avvaktan på utredning avsåg regeringen att utnyttja möjligheten att göra undantag. Men det var den förra regeringen, nu är det en ny regering som får ta ställning till uppdraget att utreda, säger Eva Kalling Lundberg.

I propositionen till ny djurskyddslag skrev regeringen bland annat:

”Till dess att frågan har utretts och regeringen har återkommit med ett eventuellt nytt ställningstagande bör det dock vara tillåtet att utföra grytanlagsprov med levande grävling.”

Svenska Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné säger:

– Grytanlagsproven har gjorts om sedan Eva Erikssons djurskyddsutredning 2011. Det är möjligt att regeringen anser att de redan har åtgärdats.

Hägnets storlek avgör om anlagstest på bland annat vildsvin ska omfattas av djurskyddslagen. Foto: Mostphotos

Utsättning och vilthägn

Totalt sett omfattar den nya djurskyddslagen inte så mycket som berör vilt och jakt. Utöver grytanlagsproven finns dock utsättning av vilt och verksamhet med vilt i hägn med, vilket Svensk Jakt skrivit om tidigare.

När det gäller utsättning ansåg den förra regeringen att det bör utredas vidare om det ”behövs en bestämmelse om krav för att få sätta ut viltarter och hur den i så fall bör utformas”.

Frågan är om vilthägn, med till exempel träningsverksamhet och anlagstest på vildsvin, alls omfattas av djurskyddslagen. Bland annat hägnens storlek är avgörande för det.

 

Rättspraxis

Propositionen: ”Om området är så stort att förhållandena för djuren i huvudsak blir likvärdiga med ett icke inhägnat område bör djuren inte anses hållna.”

Om djuren inte anses hållna gäller inte djurskyddslagen.

– Regeringen överlåter åt rättspraxis att avgöra, säger Eva Kalling Lundberg på näringsdepartementet.

Svensk Jakt erfar att en ny djurskyddsförordning kommer att antas av regeringen i slutet av februari och publiceras omkring 1 mars.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.