söndag 3 mars

Viltvård

Staten köper 100.000 hektar skogsmark

På onsdagen skrev Naturvårdsverket och Ersättningsmark i Sverige AB (ESAB) på ett köpekontrakt som innebär att staten, genom Naturvårdsverket, köper in 100.000 hektar produktiv skogmark. Tanken är att staten ska använda marken för att byta in värdefull skogsmark till naturreservat.

 

I ett pressmeddelande skriver Naturvårdsverket att det pågår ett omfattande arbete med att skydda värdefulla skogar, bland annat genom bildande av naturreservat. Arbetet är viktigt för att bevara den biologiska mångfalden och uppnå miljömålet för Levande skogar.

Det här är ett stort bidrag till arbetet med att skydda värdefulla skogar över hela landet, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Det Naturvårdsverket nu kan åstadkomma med bytesmarken motsvarar cirka åtta års skogsskydd med det anslag man har i år. Bytesaffärer kommer att göras med de stora skogsbolagen, kyrkan och vissa allmänningar för att skydda nya skogar.

De marker Naturvårdsverket nu tar över ligger främst i Svealand och Norrland, med de största arealerna i Norrbottens och Västerbottens län. Totalt berörs 18 län och markerna ligger fördelade på drygt 60 områden.

 

Arbetet påbörjades under 2010

I juni 2010 godkände riksdagen ett förslag från regeringen om att få överföra fastigheter från Sveaskog till staten. Det skulle röra sig om högst 100.000 hektar produktiv skogsmark. Tanken med marken var att den skulle kunna användas som utbytesmark som betalning för annan mark med höga naturvärden. Sveaskog bildade dotterbolagat ESAB för att möjliggöra överflytten av mark till staten.

Under 2011 och 2012 har det pågått ett omfattande arbete med att värdera ESAB:s skogsmarker och tänkbara blivande naturreservatsobjekt hos framförallt de stora skogsbolagen. Genom att Naturvårdsverket nu förvärvar ESAB:s fastigheter kan bytesaffärerna starta.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay