Vargen splittrar Jägarnas Riksförbunds styrelse

Den 9 januari belyste Svensk Jakt i en artikel hur Jägarnas Riksförbund anammat de oförenliga ståndpunkterna gynnsam bevarandestatus för varg och nollvision för samma djurart. Det fick ett flertal medlemmar i Riksjägarna att ifrågasätta sin egen förbundsstyrelse i ett öppet brev. Nu är splittringen inom nämnda förbundsstyrelse ett faktum.

Svensk Jakt Publicerad 15 maj 2013 - 15:52

 

Bakgrunden till splittringen står att finna i det faktum att Jägarnas Riksförbund, genom sin ordförande Solveig Larsson, ställt sig bakom den åsiktsförklaring som den så kallade Vargkommittén offentliggjorde för ett par veckor sedan.

I denna åsiktsförklaring står bland annat att gynnsam bevarandestatus för rovdjursstammar i Sverige är en av de tre viktigaste utgångspunkterna för Vargkommitténs arbete åsiktsförklaring. Detta är något som helt enkelt inte går ihop med JRF:s tidigare deklaration om att man verkar för nollvision för varg. (Läs artikeln i sin helhet här.)

Trots detta hävdade JRF-ordföranden Solveig Larsson i en intervju med Svensk Jakt att förbundet fortfarande verkar för nollvision för frilevande varg men att man ändå undertecknat åsiktsförklaringen.

 

Obesvarat öppet brev

Detta väckte såklart frågor hos många av JRF:s medlemmar. I söndags kväll skickades ett öppet brev till JRF:s förbundssstyrelse (läs brevet i sin helhet här).
I brevet krävde 96 av föreningens medlemmar en förklaring till hur styrelsen agerat som den gjort.

Något svar på det öppna brevet har JRF:s förbundsstyrelse inte levererat – istället har en intern strid blossat upp inom styrelsen. Tre ledamöter i JRF:s styrelse riktar i webbupplagan av Riksjägarnas tidning Jakt & Jägare kritik mot sin ordförande. En av dessa är förste vice ordförande Bengt Bixo:

– Vi ställer inte upp det här dokumentet från kommittén som Solveig Larsson skrev under, säger han till Jakt & Jägare.

Styrelseledamoten Lotta Hassel delar Bengt Bixos syn på läget:

– Vi i förbundsstyrelsen har inte varit med på hela resan när det gäller vargkommittén, säger hon till Jakt & Jägare.

Även andre vice ordförande Göran Karlsson är kritisk:

– Det som är förankrat bland medlemmarna är att säga nej till frilevande varg. Jag är vald för att verka för medlemmarnas åsikter. Att skriva under på ett dokument som talar om att verka för gynnsam bevarandestatus för varg faller på sin egen orimlighet, säger Göran Karlsson till Jakt & Jägare.

 

”De är fega”

Andra styrelseledamöter stödjer ordförande Solveig Larsson, däribland Malte Sandström som säger att JRF-styrelsen var enig i beslutet om att fortsätta med Vargkommittén.

– Det gäller att kunna vara med och framföra våra synpunkter. Ska det bara vara vargförespråkarna som ska få diktera rovdjurspolitiken? säger Malte Sandström till Jakt & Jägare.

Styrelseledamoten Preben Garner är kritisk mot de ledamöter som inte ställer sig bakom Solveig Larsson.

– De är fega som inte kan stå bakom sitt eget beslut. Ingen av dem reserverade sig mot beslutet om vargkommittén. Jag är så gott som hundra procent säker på att hela dokumentet om vargkommittén lästes upp under mötet, säger Preben Garner till Jakt & Jägare.

– Vi är ett jaktförbund som ska jobba för hela Sverige. Nu läggs all energi på vargarna. Det är inte rättvist mot resten av Jägarsverige, säger Preben Garner.

 

Läs mer:

Nollvision eller gynnsam bevarandestatus?

Öppet brev till förbundsstyrelsen i Jägarnas Riksförbund

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev