tisdag 21 maj

Naturskyddsföreningen får överklaga all skyddsjakt

Förvaltningsrätten gjorde fel som nekade Naturskyddsföreningen att överklaga ett beslut om skyddsjakt på en varg i Kronoberg hösten 2011. Det slår Kammarrätten fast i en dom.

 

Bakgrunden till domen är Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på en varg som också fälldes i Kronobergs län hösten 2011.

Skyddsjaktsbeslutet överklagades av Svenska Naturskyddsföreningen till Förvaltningsrätten, föreningen yrkade att rätten skulle upphäva beslutet och avslå ansökan om skyddsjakt.

Förvaltningsrätten avvisade föreningens överklagande med motiveringen att Naturskyddsföreningen inte hade rätt att överklaga beslut av Naturvårdsverket om jakt på varg.


Ej part i målet

Nu anser Kammarrätten att detta var fel och skriver i sin dom att Naturskyddsföreningen utifrån svensk rätt, EU-rätt och den så kallade Århuskonventionen hade rätt att föra talan i målet, bland annat eftersom vargen var genetiskt värdefull och beslutet om att skjuta den hade betydelse för naturvården.

Rätten anser att föreningen uppfyller de krav som ställs i miljöbalken för att få rätt att överklaga beslut som man har ett intresse i, trots att man inte är part i ärendet. Att miljöorganisationer skulle sakna tillgång till rättsliga medel i ett ärende som detta, strider enligt domen mot både Århuskonventionen som EU-rätten.

 

Positivt till miljöorganisationer

Naturvårdsverket har bedömt att ideella föreningar inte bör ha så kallad talerätt, men framför också att verket är positivt till att miljöorganisationer ges rätt att överklaga beslut. Dock menar verket att konsekvenserna av detta bör utredas, också vilka kriterier som bör gälla och vilka organisationer som kan komma ifråga.

Verket anser också att talerätten för ideella föreningar i så fall bör regleras i författningen.

Betyder detta att Naturskyddsföreningen nu kan överklaga vartenda beslut om skyddsjakt som fattas i landet?


Ola Wälimaa

Ja, det är fullt möjligt att tolka det så och det gäller inte bara jakt utan allt annat som rör art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet, säger Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa. 

Får även Jägareförbundet som intresseorganisation samma rätt att överklaga?

Nej, vi omfattas inte av begreppet miljöorganisation. Vi kommer inte att ha rätt att överklaga någonting medan miljöorganisationerna får rätt att överklaga allting, säger Ola Wälimaa.

Han menar att enda sättet Sverige kunde ha undvikit den här situationen hade varit genom att inte skriva under på art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet vid inträdet i EU.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev