Mest positiva omdömen om jakttidsförslaget

Med vissa undantag är de flesta remissinstanser rätt positiva till Jägareförbundets förslag till nya jakttider. Regeringens beslut kan komma i slutet av april hoppas förbundet.

Att Sveriges ornitologiska förening (SOF) och Sveriges Naturskyddsförening (SNF) är negativa till de flesta ändringsförslag som rör fåglar är inget som förvånar. Desto mer positivt är det att Naturvårdsverket tillstyrker flera av förslagen och att Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) inte ser några egentliga biologiska hinder mot de föreslagna ändringarna. Bakom den slutsatsen ligger ett ambitiöst remiss-arbete där man tagit hjälp av flera artexperter.

Många positiva
Av de 17 länsstyrelser som svarat på remissen är 14 i huvudsak positiva medan tre är negativa, främst till ändringarna för en del fågelarter.
Jägareförbundets riksjakt-vårdskonsulent Hans von Essen ser hoppfullt på att regeringen kan fatta beslut i enlighet med Jägareförbundets vilja för de flesta av förslagen.
Naturvårdsverket har exempelvis tillstyrkt våra förslag till utökad jakttid och ökade skyddsjaktsmöjligheter på grågås och kanadagås och ändringen av jakttidsstarten för ringduva till första augusti. Det är mycket bra, tycker Hans von Essen.
Men man har avstyrkt förslaget att åter tillåta jakt på årsunge av räv året runt. Det har jag lite svårt att förstå, säger Hans von Essen.

Hundanvändning
Naturvårdsverket har heller inte ställt sig bakom förslaget att anpassa användningen av hund vid vildsvinsjakt så som Jägareförbundet vill.
Förbundet ser ett stort problem med att många hundar som används vid vildsvinsjakt gärna jagar rådjur och dovvilt under tider då hundanvändning inte är tillåten för dessa arter.
De etiska aspekterna vid jakt väger tydligen inte så högt när det gäller att jaga vildsvin, kommenterar Hans von Essen.
De flesta remissinstanser inklusive Naturvårdsverket ställer sig bakom förslaget att tillåta jakt på dovhind och kalv under brunstperioden. Detta för att bättre kunna reglera dovviltstammarna. Snabbast effekt får man då om man kan minska hindarnas antal.
Jägareförbundet hyser viss oro över att regeringens beslut kan dröja så länge att ändringarna inte hinner tas in i den nya jakttidtabell som ska tryckas i vår.
Men kommer beslutet före 1 maj får vi nog med ändringarna, tror Hans von Essen.
Bertil Lundvik

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev