Ingen dispens för vargylning

Naturvårdsverket ger inte dispens för så kallad vargylning en form av rovdjursturism som går ut på att ta ut grupper i anslutning till vargar och yla för att få svar från djuren. Det skriver myndigheten i en preliminär vägledning i frågan.

Svensk Jakt Publicerad 15 maj 2013 - 16:12

 

Anledningen till Naturvårdsverkets skrivelse är att i ett särskilt fall har ylningen skett i anslutning till varglyor juni till augusti, där valpar lockas att svara på yl och sedan övernattar turistgruppen i anslutning till platsen. Denna aktivitet har skett en gång i veckan.

Sådan verksamhet ylning under uppfödningsperioden, ung. juni1 augusti kräver dispens från artskyddsförordningen ”eftersom åtgärden med beaktande av försiktighetsprincipen bedöms kunna påverka vargarnas bevarandestatus”, skriver Naturvårdsverket.


Valparnas skygghet kan minska

Myndigheten slår vidare fast att denna period är särskilt känslig för vargarna, då de kan stressas att flytta valparna, lyornas position kan röjas eller genom att valparnas skygghet för människor minskar. Mot denna bakgrund gör Naturvårdsverket bedömningen att ”en dispens sannolikt inte kan medges då skäl för detta saknas”.

Naturvårdsverket skriver i vägledningen att man generellt ser positivt på rovdjursturism, och att ylning under andra perioder eller att lyssna på vargarna utan att yla för närvarande inte bedöms kräva dispens ”så länge verksamheten sker på skäligt avstånd från vargarna”. Naturvårdsverket ska nu samla in ytterligare underlag i ämnet och komma med en slutlig vägledning inför nästa ”ylningssäsong”.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev